Oil and Gas
Back to the course catalogue

Entring (av rør og tanker)

Course information

Target group:

Beregnet på alle i olje- og gassindustrien som kan komme til å arbeide i eller nær lukkede tanker.

Description:

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

 

Entring (av rør og tanker) gir deg en oversikt over industriens beste fremgangsmåter for entring av lukkede tanker. Kurset inneholder følgende temaer:


- Hva er en lukket tank?
- Gi eksempler på lukkede tanker
- Beskriv farene i lukkede tanker
- Identifiser de viktigste lover og regler for lukkede tanker
- Forklar hvordan du kan unngå å entre lukkede tanker
- Forklar viktigheten av å følge et Sikkert Arbeidssystem
- Beskriv de individuelle rollene og ansvarsfordelingen for arbeid i lukkede tanker
- Forklar viktigheten av gasstesting
- Identifiser akseptable nivåer etter en gasstest
- Gi eksempler på arbeidsutstyr beregnet på lukkede tanker
- Forklar hvilke rutiner man skal følge i en nødsituasjon
- Forklar alarmprosedyrene for lukkede tanker

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.