Oil and Gas

Course catalogue

hits
795
Course code: MUK-224
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Course goal:

This course aims to provide learners with an understanding of US best practice in relation to working with asbestos.

This course aims to provide learners with an understanding of the hazards associated with exposure to asbestos. It will also identify where asbestos may be found, how it can potentially affect your heath, and what you need to do to protect yourself from exposure. 

  

Learning Objectives: 

LO1 Explain what asbestos is

LO2 Describe the various types, properties and uses of asbestos 

LO3 Describe the hazards of asbestos

LO4 Identify the regulatory protective measures that should be implemented when working with asbestos

LO5 Give an overview of the health impacts of asbestos exposure

LO6 Identify areas where asbestos may still be found and describe how to identify its presence

LO7 Explain what should be considered when planning work and undertaking a risk assessment

LO8 Describe the typical procedures to deal with an emergency involving the uncontrolled release of dust containing asbestos fibers

 

Course code: IKM-004
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3500,-

Hensikten med kurset er å repeter grunnleggende kunnskaper og ferdighet, til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og for spenne bolter i henhold til NS EN 1591-4 kapittel 8

Praktisk informasjon:
Re sertifiseringen er basert på 1 dag og består av klasseromsundervisning og praktiske oppgaver
Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen med sensor.
Etter man har bestått teoretisk og praktisk eksamen er man sertifisert for nye 5 år men følgende punkter må i varetas for at det skal vare ut 5 års perioden:
- Sertifisert personell skal ikke ha hatt avbrudd i arbeid med bolte arbeid for en periode på over seks måneder.
- Ved utførelse av arbeid på boltede forbindelser, skal det ikke foreligge noen grunn til å stille spørsmål om den faglige kompetansen til sertifisert personell.

Hvis disse vilkårene ikke oppfylles, skal sertifiseringen trekkes tilbake.
 
Kursinnhold:
Kurset tar for seg følgende tabeller i EN1591-4:2013:
1, 2, 3, 6, 7, 8 og 9.

 

Course code: MUK-210-FT
Course type: E-learning course
Duration: 35 minutes
Language: English (US)
Price: NOK 500,-

Course Goal: 

This course provides learners with an awareness of US best practice in relation to working at height and fall protection.

 

Learning Objectives:

 

LO1 Identify when fall protection is required

LO2 Identify the legislative and regulatory requirements for fall protection that help to control work at height

LO3 Explain the duties that are placed on employers and employees

LO4 Describe the hazards involved in working at height

LO5 Explain the importance of planning and risk assessment

LO6 Describe the hierarchy of control for managing and selecting fall protection equipment 

LO7 Identify the factors that should be considered when assessing fall protection methods

LO8 Describe the main methods of access for working at height and give examples of the different types of fall protection equipment

LO9 Describe the rules for working with ladders

LO10 Describe the rules for working with scaffolds

LO11 Explain the importance of inspecting equipment

LO12 Explain how to correctly use a safety harness

Course code: MUK-086
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: English
Price: NOK 1500,-

Who is this course for?

All relevant personnel.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an introduction to Gas Compression.

 

The course has seven modules:

Module 1: Introduction to Gas Compression

Module 2: Gas Compression Systems

Module 3: Gas Compressors and their Principles

Module 4: Gas Compressors and their Components

Module 5: Gas Compression Systems: Controlling Surge

Module 6: Gas Compression Systems: Start-up and Shutdown

Module 7: Gas Compression Systems: Innovation

 

How will this course benefit my company?

To ensure you have had an introduction to Gas Compression.

 

What standards are referred to in this course?

The course is made according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.This course has seven modules:

Course code: MUK-088
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: English
Price: NOK 1500,-

Who is this course for?

All relevant personnel

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of Oil and Gas metering, Sampling and Pigging

This course contains seven modules:

Module 1: Introduction to Metering

Module 2: Gas Metering Principles of Flow Measurement

Module 3: Gas Metering

Module 4: Oil Metering

Module 5: Metering Operations

Module 6: Sampling Systems

Module 7: Pigging

 

How will this course benefit my company?

To ensure you have an overview of Oil and Gas metering, Sampling and Pigging

 

What standards are referred to in this course?

The course is made according to industry best practice. 

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: TS-003
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 9250,-

The course is only available in Norwegian

 

Kurset gir kjennskap til forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt. I tillegg gis kjennskap til virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser, samt kunnskap om metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg.

 

Rettet mot alle som arbeider i prosesser/områder hvor det kan oppstå eksplosjonsfarlige atmosfærer. 

 

Etter kurset skal deltakerne:

- kjenne forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i områder med brann- og helsefarlige produkt

- virkemåter og begrensninger for sensorer som måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser

- kunne metoder for gassfriing og rengjøring av anlegg

 

Innhold
- Regelverk for godkjenning av gasskontrollør
- Betjening av bærbare gassmåleinstrument til bruk ved gassmålinger for HC og O2
- Kontroll og vedlikeholdsrutiner for instrumentene
- Brann- og eksplosjonsteori
- Måleskalaen %LEL
- Sensorenes virkemåte
- Normer for forurensning i atmosfæren
- Risikofylt og ikke risikofylt entring
- Fremgangsmåte ved inertisering ved bruk av N2; samt lufting for sikker entring
- Relevante prosedyrer og instrukser
- Varsling og kommunikasjon samt praktisk bruk av radio
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Teoretiske og praktiske gruppeoppgaver (tester gjøres i vårt prosessanlegg i vår 10” container)
Course code: MUK-111
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of the role of Banksmen and Slingers.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to give an overview of the roles of the Banksman and Slinger

 

How will this course benefit my company?

To ensure you have an overview of the roles of the Banksman and Slinger

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-003
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: English (Latin America ...
Price: NOK 500,-

Este curso está diseñado para brindarle al personal costa afuera un conocimiento general sobre los peligros y medidas de control que se relacionan con las áreas de trabajo de la instalación en las que puede estar presente el H2S.

• Comprender mejor los peligros que se relacionan con el H2S y las medidas necesarias de detección y protección que deben tenerse y cumplirse

• Identificar los niveles y límites de exposición laboral legales que se han establecido para su protección.

• Explicar las responsabilidades de los empleadores en lo que respecta a la gestión de riesgos asociados a la posible exposición al H2S en el lugar de trabajo.

• Explicar las tareas de los empleados respecto de cumplir con los procedimientos pertinentes sobre H2S y seguir las pautas que proporcionan los empleadores o propietarios de las instalaciones.

Course code: MUK-252
Course type: E-learning course
Duration: 20 minutes
Language: English
Price: NOK 250,-

Who is this course for?
All personnel.

Is previous experience required?
You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

How will this course benefit me?
This course aims to provide personnel with a guide on the preventative and protective measures that may be put in place at workplaces following personnel return

How will this course benefit my company?
By ensuring you have an overview of the preventative and protective measures that may be put in place at workplaces following personnel return

What standards are referred to in this course?
N/A

Is there an assessment?
Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-208
Course type: E-learning course
Duration: 20 minutes
Language: English (US)
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of US respiritory protection and RPE.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to ensure that relevant personnel in the US have a common and consistent understanding of RPE.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have a common and consistent approach to company and industry best practice in relation to US RPE.

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-001
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: French (Subtitles)
Price: NOK 500,-

Ce cours est destiné à vous présenter les bonnes pratiques de l'industrie concernant le travail avec accès à des espaces confinés.

 

Lorsque ce cours sera terminé, vous devriez pouvoir :

• Expliquer les exigences dictées par les bonnes pratiques de l'industrie relatives au travail impliquant l'accès à des espaces confinés.

Course code: MUK-216
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: NOK 500,-

Course Goal: 

This course aims to provide an awareness of US best practice in relation to working with Naturally Occurring Radioactive Material (NORM).

 

Learning Objectives:

LO1 Define what is meant by NORM and where it is found

LO2 Explain what is meant by ‘radioactive material’ and the difference between alpha particles, beta particles and gamma rays

LO3 Describe the hazards associated with NORM

LO4 Identify the pathways for exposure to NORM

LO5 Identify the radiation protection principles

LO6 Explain the importance of radiation monitoring

LO7 Identify control measures that can be used to minimize the risk posed by NORM

LO8 Describe the PPE that should be used when working with NORM

LO9 Explain how to limit decontamination and correctly dispose of NORM

Course code: BIL-001
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 800,-

This course will give you an introduction to the use of EPOXY and about procedures that ensure a safe work environment. The aim of the course is for you to be able to contribute to that your work place will continue to be a safe place to work, without injuries and accidents.

The course contains the following subjects:
-    Introduction to Epoxy products
-    Relevant health risks associated with Epoxy produkts
-    Precautions by using Epoxy products
-    Danger symptoms
-    Final test

Course code: MUK-003
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: French (subtitles)
Price: NOK 500,-

Ce cours devrait vous permettre de :

• Acquérir une meilleure compréhension des dangers associés au sulfure d'hydrogène et des mesures de détection et de protection nécessaires à mettre en place et à respecter

• Identifier les niveaux et limites légaux d'exposition professionnelle qui ont été mis en place pour votre protection

• Expliquer les responsabilités des employeurs concernant la gestion des risques associés à une exposition potentielle au sulfure d'hydrogène sur le lieu de travail

• Expliquer les devoirs des employés quant à l'observation des procedures pertinentes relatives au sulfure d'hydrogène et au suivi des recommandations fournies par les employeurs ou les propriétaires d'installation.

Course code: MUK-006
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: French (Subtitles)
Price: NOK 500,-

Ce cours vise à vous permettre de :

• Définir le terme « manutention manuelle » et expliquer l'importance de la sécurisation des opérations de manutention manuelle 

• Identifier les types de blessures susceptibles de se produire par suite d’opérations de manutention manuelle 

• Identifier la législation mise en place pour réguler les opérations de manutention manuelle

• Décrire les responsabilités attribuées aux employeurs et aux employés par la législation sur les opérations de manutention manuelle

• Expliquer l'importance de l'évaluation des risques liés aux opérations de manutention manuelle 

• Identifier les facteurs à prendre en compte quand on évalue des opérations de manutention manuelle et identifier les manières de réduire les risques de blessure 

• Décrire les bonnes techniques de manutention pour un levage, une poussée et une traction des charges sûrs, et

• Expliquer les exigences en matière de formation associées aux opérations de manutention manuelle

Course code: MUK-073
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: French (Subtitles)
Price: NOK 500,-

À l'issue de ce cours, vous devriez pouvoir:

•  Expliquer l'importance de la prévention des déversements

•  Identifier les sources de déversements potentielles

•  Décrire les impacts environnementaux potentiels associés aux déversements

•  Décrire les contrôles réglementaires associés à la prévention et à l'intervention en cas de déversement

•  Expliquer l'objectif des plans d'urgence en cas de pollution par hydrocarbures (PUPH)

•  Identifier les actions à prendre et les exigences en matière de signalement en cas de déversement, et

•  Décrire les actions quotidiennes que tout le personnel peut prendre pour empêcher des déversements mineurs

Course code: OCS-001
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 200,-

Review of all pages in the module ESS Basic, hereunder personal data, competence, activity overview and activity requests.

Course code: TOS-005
Course type: Classroom course
Duration: 2 hours 30 minutes
Language: Norwegian
Price: From NOK 2220,-

FSE first aid is a practical course, with a high number of skill training stations. FSE first aid module will Increase knowledge of life-saving first aid.

The course covers the followong subjects: The first assessment, burns and electrical burns, recovery position, the unconsciousness patient, CPR skill training.

Course code: MUK-127
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

All relevant personnel

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of the hazards associated with the use of portable hand tools and the measures that should be in place to control the risk of injury

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of the hazards associated with the use of portable hand tools and the measures that should be in place to control the risk of injury

 

What standards are referred to in this course?

Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (PUWER)

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: LSI-001
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: NOK 650,-

The goal of this course is that all personnel who use hazardous work equipment, will gain good knowledge of HSE when using work equipment. The course deals with personnel requirements, roles and responsibilities, as well as accidents and regulations on safety.

 

In addition, the course requires that practical training is conducted on applicable work equipment.

 

The course covers the following topics:

 

• Work equipment in general

• Use of work equipment

• Selection of work equipment

• Training in the use of work equipment

• Workspaces and personnel requirements

• Risk assessment

• Safety, accidents and liability

• Direct and underlying causes of accidents

• Relevant laws and regulations

 

The course includes exercises, and final test with 30 questions.

Hits per page
| 1 ... 9 ... |