Oil and Gas
Back to the course catalogue

Isolation, gas freeing, leak search (Part 2 Authorized gas tester)

Course information

Target group:

Ansatte som skal signere for arbeid og entring og som skal registreres som sertifikatutsteder offshore eller på verft, kjemisk og petrokjemisk industri.

Description:

Kurset gir sertifisering for arbeid og entring iht. Norsk forskrift nr. 1357 "Forskrift om utførelse av arbeid".


Innhold
- Forskrifter, regelverk og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser
- Sikker entring
- Lekkasjesøk
- Prinsipp for rengjøring og gassfriing av systemer/tanker med vann, damp og nøytralgass N2
- Bærbare gassmålingsinstrumenter som kan måle i nøytralgass(inert) atmosfære
- Teoretiske og praktiske øvelser i gassfriings- og rengjøringsmetoder
- Utarbeide spylingsplan for N2, avstengningsplan og utblindingsplan iht prosedyre
- Gassmålinger i anlegget iht utarbeidede planer over
- Gassfriing (skarp øvelse)
- Avsluttende skriftlig test

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Technical Support Training 22 2017-05-25 2017-05-30 08:30 2017-06-01 15:30 Porsgrunn 9 NOK 11250,-
Technical Support Training 23 2017-06-02 2017-06-07 08:30 2017-06-09 15:30 Porsgrunn 9 NOK 11250,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.