Oil and Gas
Back to the course catalogue

Ulykkesgransking

Course information

Target group:

Ledere, tillitsvalgte, verneombud, AMU-medlemmer og andre som kan bli involvert i vurdering av ulykker og granskingsrapporter eller som selv kan bli medlem av en granskingsgruppe.

Description:

Opplæring og trening i bruk av STEP og MTO som metoder for gransking av uønskede hendelser og arbeidsulykker. Kurset anbefales for ledere, tillitsvalgte, verneombud, AMU-medlemmer og fagfolk som kan bli involvert i vurdering av arbeidsulykker på egen arbeidsplass.

Kursinnhold

- Granskingsprosessen steg for steg
- Barriere og årsaksanalyser
- Granskingsgruppens arbeidsoppgaver og metoder
- Granskingsmodeller med fokus på MTO og STEP
- Praktisk bruk av STEP flytskjema
- Granskingstrening – innarbeide kunnskap, rutiner og metoder
- Rapportering og oppfølging
- Sikkerhetsstyring og gransking – nye metoder

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.