Oil and Gas
Back to the course catalogue

Risikohåndtering

Course information

Target group:

All relevant personnel.

Description:

Hensikten med kurset er å gi økt kunnskap og bevissthet knyttet til viktigheten av håndtering av risiko og hvordan det kan bidra til å redusere sannsynligheten for ulykker på arbeidsplassen.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Prinsippene og trinnene som er involvert i håndtering av risiko
- Vite at arbeidsgivere har et ansvar for å gjennomføre risikovurderinger og at ansatte har plikt til å følge tiltak som følge av risikovurderingen
- Kjenne et typisk skjema for risikoanalyse
- Kjenne terminologien knyttet til håndtering av risiko
- Kjenne til bransjespesifikke farer
- Bestemme riktig nivå av risikovurdering 
- Hvordan en risikomatrise brukes til å vurdere risikonivået
- Hvordan identifisere hensiktsmessige tiltak
- Hva som menes med initiell risiko og restrisiko
- Hva du skal gjøre hvis restrisikoen fortsatt er for høy
- Hvordan en personlig risikovurdering gjennomføres
- Betydningen av dynamisk risikoanalyse
- Identifiser situasjoner hvor man kan stanse arbeidet
- Viktigheten av å kommunisere resultatene fra en risikoanalyse
- Viktigheten av å kommunisere læring fra tidligere hendelser (Lessons Learned)

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.