Oil and Gas
Back to the course catalogue

Microsoft PowerPoint 2003, videregående - norsk versjon

Course information

Target group:

Ansatte som er kjent med grunnleggende funksjonalitet i PowerPoint 2003 og som ønsker å lære mer om hvilke muligheter som finnes i programmet.

Description:

Dette kurset gjør deg i stand til å lage flotte presentasjoner som kommuniserer med mottakeren.
Ofte virker bilder, illustrasjoner og diagram mer klargjørende enn bare tekst.
Du kan velge mellom en rekke utklipp, videoer og lyder. Tegneverktøyene kan brukes til å lage
egne objekter, som for eksempel logoer. Animasjonsskjemaene gjør det svært enkelt å
animere tekst.

Kursinnhold
- Tegning
- Diagram
- Organisasjonskart
- Tabeller
- Lysbildeframvisning
- Internett og samarbeidContact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.