Oil and Gas
Back to the course catalogue

Microsoft PowerPoint 2003, grunnleggende - engelsk versjon

Course information

Target group:

Not set

Description:

Dette kurset gjør deg i stand til å lage flotte presentasjoner som kommuniserer med mottakeren.
Kurset legger vekt på målet med presentasjonen, utformingen og lesbarheten, slik at publikum får
et godt utbytte av den.
Basisfunksjoner som utforming, formatering og framvisning av presentasjoner blir gjennomgått.
Ofte virker bilder, illustrasjoner og diagram mer klargjørende enn bare tekst.
Du kan velge mellom en rekke utklipp, videoer og lyder. Tegneverktøyene kan brukes til å lage
egne objekter, som for eksempel logoer. Animasjonsskjemaene gjør det svært enkelt å
animere tekst.

Innhold:
- Getting started with PowerPoint
- Designing presentations
- Text
- Pictures and objects
- Charts
- Organisation charts
- Printing presentations
- Slide show

Sertifisering:
Kurset dekker pensumet for ECDL modul 6 - Presentasjon (Presentation).

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.