Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til boreteknologi

Course information

Target group:

Kurset er rettet mot nykommere på terskelen til en karriere innen offshore industrien, samt personell som ønsker en forståelse for hele produksjonsløpet innen petroleumsindustrien.

Description:

Dette e-læringskurset gir studenten en kort og generell innføring i relevante lete-, bore-og produksjonsvirksomhet. Kurset gir et innblikk i de ulike installasjonene, typer utstyr, maskiner og operative metoder som er involvert i ulike faser.

 

Kursinnhold

- Hva er olje

- Hvordan påvises olje og gass

- Leting og kartlegging av mulige forekomster

- Typer installasjoner for letting, produksjon og transport av offshore

- Utrustning og plassering av fast boreutstyr, borestrengen og løst utstyr for håndtering

- Brønntyper

- Boresekvenser og installasjon av fôringsrør

- Boresekvenser og utstyr for etablering av brønnhode, boreslam, sementering, komplettering, produksjon, transport og foredling, tilbakeplugging og forlating av brønnlokasjon

 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.