Oil and Gas
Back to the course catalogue

Helicopter Landing Officer

Course information

Target group:

Not set

Description:

Kurset gir innsikt og opplæring i alle forhold som har betydning for sikker operasjon av et helikopterdekk. Kurset er bygget opp rundt håndboken ”Helideck manual” som er utarbeidet av Norsk olje og gass. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.