Oil and Gas
Back to the course catalogue

Etterlevelse og lederskap

Course information

Target group:

Ansatte i olje- og gassindustrien.

Description:

Kurset gir en innføring i modellen for Etterlevelse og lederskap. Modellen beskriver hvordan man planlegger, gjennomfører og evaluerer leveranser, for å sikre høy kvalitet i prestasjoner og leveranser.

 

Innhold:

- Introduksjon
- Stegene i modellen
- Leders rolle
- Læring – individuelt, i laget og kollektivt

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.