Oil and Gas
Back to the course catalogue

Emergency Response Management 3rd line (Engelsk versjon)

Course information

Target group:

Alt personell som skal delta i 3. linje beredskap i selskapet.

Description:

Proaktiv beredskapsledelse innebærer å identifisere tiltak som kan styre utviklingen i ønsket retning og iverksette tiltak før omstendighetene tvinger en til å gjøre det. Dette kurset er første steg på veien til å kunne håndtere slike situasjoner og dermed delta i 3. linje beredskapsorganisasjon på land.

 

Etter endt kurs skal deltakerne:

• Forståelse for 3. linje beredskapsorganisasjonens oppgaver og utfordringer i en beredskapssituasjon

• Forstå prinsipper, begreper og viktige tiltak relatert til håndtering av beredskapssituasjoner

 

Kurset omfatter følgende hovedområder:

• Introduksjon – Hva innebærer beredskap? Hvorfor er det viktig?

• Definerte fare- og ulykkessituasjoner – Forståelse av begrep og eksempler

• Organisering av beredskap – overordnet og internt i selskapet

• Roller og ansvar til ulike interne og eksterne aktører

• Beredskapsdokumenter – oversikt, samt forslag til innhold i 3.linjes beredskapsplan

• Relevante regelverkskrav

• Krisekommunikasjon

 

Læringsform:

Innledende e-læringskurs og en avsluttende bedriftsintern klasseroms samling over to dager. Ta kontakt for et bedriftstilpasset tilbud.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.