Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnkurs Helhetlig risikostyring i kraftforsyningen

Course information

Target group:

Not set

Description:

Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser.  Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap.

Etter endt kurs skal deltakeren ha en økt forståelse for helhetlig risikostyring og hvordan bedriften kan implementere dette i sin virksomhet.

 

KURSINNHOLD

Tema som blir tatt opp i dette kurset:

• Risikostyring - begrepsavklaring

• Hvorfor helhetlig risikostyring

• Hvordan strukturere risikostyringen i bedriften

• Hvordan knytte overordnet mål og strategier med helhetlig risikostyring

• Hvordan gjennomføre risikostyringsprosessen

• Hvordan etablere styringsstruktur, roller og ansvar

• Hvilke støttesystemer kan understøtte helhetlig risikostyring

• Hvordan utvikle en kultur som understøtter helhetlig risikostyring

• Hvordan lære, evaluere og forbedre helhetlig risikostyring

 

Kurset bygger på ”Veileder i helhetlig risikostyring” utviklet av Proactima for EnergiNorge.

 

MÅLGRUPPE

Ledere på ulike nivå i organisasjonen som jobber med risikostyring.

 

Proactima tilbyr også kurs i risikostyring og risikoanalyse med studiepoeng i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Kursene inngår i en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.