Oil and Gas
Back to the course catalogue

Øyeskadekurs for sykepleiere

Course information

Target group:

Sykepleiere offshore.

Description:

Total Safety AS arrangerer spesialkurs for helsepersonell i offshoreindustrien. Kurset gir en grundig innføring i øyets fysiologi, anatomi og behandlingstiltak ved akutte øyeskader.

 

Kursinnhold

- Øyets normale anatomi

- Undersøkelsesmetoder ved skader og sykdommer i fremre øyeavsnitt

- Kontaktlinse problemer

- Bruddskader i øyehulen

- Bløtdelsskader utenfor/utenpå øyeeplet

- Bløtdelsskader på øyeeplet uten perforasjon

- Perforasjon av øyeeplet uten fremmedlegeme 

- Fremmedlegeme på / inne i øyet

- Øyeskader fremkalt av kjemikalier

- Brannskader i øyeregionen

- Strålingsskader

- Øyeplager ved bruk av dataskjerm

- Øyetrykket

- Førstehjelp ved øyeskader

- Skal pasienten sendes i land?

- Øyemedikamenter

- Aktuelle hjelpemidler

 

Kurset avholdes i Stavanger.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.