Oil and Gas
Back to the course catalogue

G11: Stroppekurs - Modul 1.1 og 2.3 (Engelsk)

Course information

Target group:

Personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon

Description:

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

 

Innhold
-    Lover og forskrifter
-    HMS – helse, miljø og sikkerhet
-    Sakkyndig kontroll
-    Oppbygging av løfteredskap
-    Klassifiseringsregler for løfteredskap
-    Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler m.m
-    Bruk av løftetabeller
-    Signaler – tegn
-    Vektbedømmelse

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 22 2018-05-28 2018-05-28 09:00 2018-05-30 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.