Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fellesteori: Modul 1.1

Course information

Target group:

Personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.

Description:

For engelsk versjon av dette kurset velg “Fellesteori Modul 1.1 (Engelsk)”

Fellesteori er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter og vil gi brukere av arbeidsutstyr som er nevnt i §49 i “Forskrift om bruk arbeidsutstyr”, en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

 

Kursinnhold
- Ulykker som har hendt, hva er årsaken?
- Arbeidsmiljøloven
- Internkontrollforskriften
- Maskinforskriften (Best nr. 522)
- Bruk av arbeidsutstyr (Best nr. 555)
- Sikkerhetsskilting og signalgiving
- Ytre miljø
- Forsikring og ansvar
- Farlig gods

Kurset avholdes i Trondheim, Drammen og Bergen.

Course classes Total hits: 16

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 39 2017-09-25 2017-09-25 09:00 2017-09-25 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 39 2017-09-25 2017-09-25 09:00 2017-09-25 16:00 Laksevåg >10 NOK 2535,-
Sots 39 2017-09-25 2017-09-25 2017-09-25 Stavanger NOK 1900,-
Kis kompetanse AS 41 2017-10-09 2017-10-09 09:00 2017-10-09 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 43 2017-10-23 2017-10-23 09:00 2017-10-23 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 43 2017-10-23 2017-10-23 09:00 2017-10-23 16:00 Laksevåg >10 NOK 2535,-
Sots 43 2017-10-23 2017-10-23 2017-10-23 Stavanger NOK 1900,-
Kis kompetanse AS 44 2017-10-30 2017-10-30 09:00 2017-10-30 16:00 Laksevåg >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 45 2017-11-06 2017-11-06 09:00 2017-11-06 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 47 2017-11-20 2017-11-20 09:00 2017-11-20 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Sots 47 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-20 Stavanger NOK 1900,-
Kis kompetanse AS 48 2017-11-27 2017-11-27 09:00 2017-11-27 16:00 Laksevåg >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 09:00 2017-12-04 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 09:00 2017-12-04 16:00 Laksevåg >10 NOK 2535,-
Kis kompetanse AS 51 2017-12-18 2017-12-18 09:00 2017-12-18 16:00 Drammen >10 NOK 2535,-
Sots 51 2017-12-18 2017-12-18 2017-12-18 Stavanger NOK 1900,-
Total hits: 16
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.