Oil and Gas
Back to the course catalogue

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Course information

Target group:

Personell som inngår i organisasjonens beredskapsledelse.

Description:

KURSET ER GODKJENT FOR OG I HENHOLD TIL RETNINGSLINJER FOR SIKKERHETS OG BEREDSKAPSOPPLÆRING (Norsk Olje og Gass)

 

Kurset følger Norsk Olje og Gass' fagplan for Beredskapsledelse Grunnkurs. Kurset gjennomføres som ”Blended Learning”, og er delt i to hoveddeler.

 

Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring.

 

Del to av kurset gjennomføres som en samlingsdag der de sentrale teoretiske emner diskuteres. Hoveddelen av samlingsdagen dreier seg om gjennomføring av praktiske øvelser. Hver deltaker, vil som en del av et team, få gjennomføre praktiske øvelser med tilbakemeldinger. I forhold til øvelsene er vi opptatt av at deltakerne sitter igjen med en følelse av å mestre de praktiske ferdighetene som forventes etter gjennomført grunnkurs.


MÅLSETTING

Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien, herunder:


• Kunne bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse, som medlem av beredskapsledelsen
• Ha generell kjennskap til beredskapsarbeid i offshore virksomheten
• Ha kjennskap til redningstjenesten, myndighetene og støtteapparatet på land ved ulykker offshore
• Inneha grunnleggende kunnskaper om ledelse, kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon


INNHOLD

Gjennomgang av teori og simulering/praktiske oppgaver og øvelser innenfor:

• Organisering av beredskap
• Effektiv ledelse i en beredskapssituasjon
• Samvirke – ansvar og roller
• Mentale reaksjoner og stressmestring
• Opptreden i beredskapsrom – praktisk trening

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.