Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS for verneombud (40 timers kurs)

Course information

Target group:

Personell innen landbasert virksomhet, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere, arbeidsmiljø/HMS utvalgsmedlemmer, verneombud og prosjektmedarbeidere.

Description:

Kurset tilfredsstiller AML § 6-5 om krav til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer. 


Kurset gir et solid teoretisk fundament innen HMS. Men fokus er hele tiden hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis.

 

Etter avsluttet modul skal deltakerne være bedre i stand til å forstå HMS- arbeidets betydning for samfunn, bedrift og individ. Samtidig skal motivasjonen for å arbeide med HMS være styrket. Dette skjer gjennom læring og refleksjon rundt viktige tema som: 

- Begreper innen HMS
- Viktige prinsipper for ledelse og HMS
- Mål og modeller for HMS-arbeidet

 

Kursinnhold
- Introduksjon til HMS- ledelse - Regulering av helse, miljø og sikkerhet
- Internkontroll og styringsfilosofi - Plikter og rettigheter
- HMS- styring - Visjon, strategi og mål
- Kultur - Adferd
- Helse og arbeidsmiljø - Ytre miljø
- Sikkerhet - Risikostyringsprosessen og risikoanalyse
- Beredskap - Oppfølging av uønskede hendelser

 

Kurset består av e-læring og en dags samling.

Course classes Total hits: 2

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Proactima 12 2018-03-19 2018-03-23 09:00 2018-03-23 16:00 Stavanger, Ipark, (samling vil være på engelsk) 10 NOK 7900,-
Proactima 15 2018-04-07 2018-04-11 09:00 2018-04-11 16:00 Stavanger Ipark, Arkivets hus. Samling vil være på engelsk 10 NOK 7900,-
Total hits: 2

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.