Oil and Gas
Back to the course catalogue

Operasjonelt ansvarlig

Course information

Target group:

Operasjonelt ansvarlig, Fagansvarlig Logostikk, Vedlikeholdsledere.

Description:

Kursinnhold:
- Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig
- Lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av løfteutstyr
- Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner
- Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner
- Utføre planlegging, identifisering og vurdering av farer, identifisering av og-
etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon
- Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr
- Kompetansekrav for ulike typer løfteutstyr
- Krav til fadder og sensor

 

Kursform: Teori og praksis

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 09:00 2017-12-05 16:00 Drammen 8 NOK 8900,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.