Oil and Gas
Back to the course catalogue

No Need For Retightening

Course information

Target group:

Montører og vedlikeholdsarbeidere (for eksempel olje og gass, vindkraft, kraftindustri, jernbaneindustri, skipsbygging etc.)

Description:

De fleste installasjoner er utsatt for eksterne krefter som i tilfeller gir variable dynamiske laster og vibrasjoner. Værforhold og temperaturforskjeller kan også påvirke bolteforbindelsen.

Hvis noen av delene i en bolteforbindelse begynner å bevege seg kan det medføre at forbindelsen til slutt løsner.

Det sertifiserende kurset "No Need For Retightening" skal sørge for at brukeren monterer en sikker last bolteforbindelse.

For å bli sertifisert må du gå gjennom alle modulene i kurset og bestå den avsluttende testen.

Kurset inneholder følgende moduler:

- Introduksjon
- Nord-Lock Låseskive
- Montering
- Tiltrekking
- Bolteteori
- Avslutning

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.