Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende kjennskap til Hydrogensulfid (H2S)

Course information

Target group:

Olje & Gass, Vann & avløp.

Description:

Grunnleggende kjennskap til Hydrogensulfid (H2S) og hvordan beskytte seg mot denne gassen på best mulig måte. Kurset kan leveres som et OPITO godkjent kurs i Aberdeen hvis ønskelig.

Kursinnhold:
- Alarmtiltak
- Definisjoner: PPM, TWA, Takverdi
- Hvordan detektere H2S
- H2S egenskaper
- Fysiologiske effekter av eksponering
- Typer åndedrettsvern: fluktmasker og luftforsynt åndedrettsvern med overtrykk
- Bruk av bærbare gassmålere
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier
- Praktiske øvelser
- Avsluttende prøve

Course classes Total hits: 1

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Dräger Norge AS 42 2018-10-16 2018-10-17 10:00 2018-10-17 16:00 Stavanger 8 NOK 4100,-
Total hits: 1

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.