Oil and Gas
Back to the course catalogue

Planlegging og oppfølging – engelsk versjon

Course information

Target group:

Kurset passer for deg som: • Ønsker forståelse for hvordan du ved god planlegging oppnår mer effektiv bruk av ressurser og bedre prosjektresultater • Ønsker bedre oversikt og kontroll underveis i prosjekter • Ønsker kunnskap om verktøy og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjekter

Description:

Trenger du å bli bedre på planlegging av prosjekter? Ta et av Holte Consultings mest populære e-læringskurs. Prosjektplanen er prosjektets mest sentrale styringsverktøy.
Kurset gir deg innsikt i anerkjente metoder og teknikker som brukes for effektivt å planlegge og følge opp prosjekter. Det beste fundamentet du kan legge for et hvert prosjekt er en gjennomtenkt og helhetlig prosjektplan. På den måten får du oversikt over prosjektets fremdrift, samt kontroll over tid, kost og kvalitet.

Hensikt: Hensikten med dette kurset er å bidra til at du forstår bredden i arbeidet som kreves for å kunne utføre god planlegging av et prosjekt.

Innhold:

• Introduksjon til prosjektplanlegging
• Planlegging av prosjektomfang
• Ressursplanlegging
• Fremdriftsplanlegging
• Kostnadsestimering og budsjettering
• Usikkerhetsstyring
• Oppfølging av prosjekter
• Earned Value metoden

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.