Oil and Gas
Back to the course catalogue

Forebygging av fallende gjenstander

Course information

Target group:

Personell i olje og gass industrien som jobber med risiko for fallende gjenstander. Dette kan være både erfarent personell som trenger oppfriskning, eller personell som er nye til utfordringer knytt til fallende gjenstander.

Description:

Kurset har fokus på hvordan man forebygger fallende gjenstander gjennom en økt forståelse for begrepet fallende gjenstander, bruk av praktiske verktøy, hjelpemidler og metoder. Målet med denne tilnærmingen er å kvalitetssikre og forenkler arbeidet med å redusere antall hendelser knytt til fallende gjenstander. Gjennom flere caser vil deltakeren få en praktisk tilnærming til holdning, observasjonsteknikk, sikring av objekt, rapportering og utbedring av potensielle fallende gjenstander.

Hensikten er å redusere antall fallende gjenstander gjennom en systematisk tilnærming.


Kursinnhold
- FG-verktøy
- FG-kategorier
- Observasjonsteknikker
- Barrierer
- Utbedring av FG-funn

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.