Oil and Gas
Back to the course catalogue

Fallsikring og enkle løfteinnretninger - Modul O-2.2

Course information

Target group:

Brukere av fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger.

Description:

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer som skal bruke fallsikringsutstyr samt transportabelt løfteutstyr, manuelle og kraftdrevne vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last. Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs før kursstart.

 

Kursinnhold

- Fallsikring med evakuering

- Enkle kraner

- Taljer

- Vinsjer

- Praktisk montering og kontroll av midlertidig oppstilte løfteinnretninger

- Bruk av ulike løfteinnretninger

-Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.