Oil and Gas
Back to the course catalogue

G4 Traverskran inkl. stropp - Modul 1.1, 2.3, 2.7 og 3.7

Course information

Target group:

Alle som skal betjene bro- og traverskran.

Description:

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av bro- og traverskran inklusive G11 stropp og anhukerkurs. Etter kursene må deltakeren ha praksis 32 timer sammen med fadder i egen bedrift, eller hos Gantic 16 timer. Når praksisen er gjennomført kvalitetssikres elevens kompetanse gjennom oppkjøring. Bestått oppkjøring kvalifiserer så til kompetansebevis på G4 traverskran.

 

Kursinnhold

- Grunnleggende opplæring i løfteredskap

- Oppbygging av traverskran

- Sikkerhetsbestemmelser

- Radiostyring

- Mekanikk

- Elektrisk anlegg

- Kranbaner

- Sertifisering

- Løfteredskap

- Vedlikehold

- Signaler

- Vektbedømmelse

- Avsluttende prøve

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.