Oil and Gas

Course catalogue

hits
656
Course code: WEC-003-rep
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6615,-

Kursene omfatter opplæring i sikker bruk av redningsutstyr, planlegging, organisering og risikovurdering av redningsaksjoner, samt førstehjelp ved hengetraume. Kursene innehar realistiske øvelser i hvordan det utøves redning av personer på en mest mulig effektiv og forsvarlig måte ved bruk av redningsutstyr.

 

Regelverksreferanse:

NOG Fagplan fallredning (og repetisjon)

Course code: IKM-003
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 2900,-

Only in Norwegian

Målet med kurset er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av flensmontasje og boltetrekking på Compact flenser.

Kontrollert demontering, montering og tiltrekking av flenser, samt riktig valg av verktøy, pakninger, bolter og smøremidler, er avgjørende for å unngå ulykker, skader og tap av verdier på trykksatte anlegg.

 

Kursinnhold

- Introduksjon 

- Flens- og tetningsring

- Styrende dokumenter

- Verktøygjennomgang

- Demontering av compact flens

- Rengjøring og inspeksjon

- Montering og tiltrekking

- Praktiske oppgaver i verksted

- Avsluttende test

Course code: TQ_044
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

Accountability is an individual’s acceptance of responsibility for the outcome of a job, project, or program. There are five steps that you can use to engineer accountability into both, your work processes and your employees to achieve performance goals.

• Define accountability 

• Describe the five steps to accountability 

• Apply the five steps of accountability

Course code: NOG-OSE135
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 13900,-

This course covers the necessary competence for being in command of a lifeboat in the event of a shipwreck or accident requiring evacuation, in other words, the entire rescue phase which consists of boarding and launching the lifeboat, moving to a safe distance from the installation and staying on the lifeboat at sea.

 

Course Content

After completion of the course, the students should be able to:

- Prepare a conventional lifeboat for evacuation

- Organise and supervise embarkation

- Launch the lifeboat

- Attend to the passengers and facilitate the stay onboard after an evacuation.

- Establish and maintain communication with the rescue unit.

 

This course is valid for 24 months

Course code: NOG-GSK-ENG
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: English
Price: From NOK 18125,-

The object of this course is to motivate participants to actively contribute to a better and safer working environment. The course emphasises preventative measures that can prevent harm to people, the environment and equipment.

Course code: RVT-966
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 15,-

It has become increasingly clear that social media is not just a fad. It is instead, not only a massive change in the way we socialize with others in a personal setting, but also the biggest shift in how we conduct business since the arrival of the Internet. Social media is quickly altering every aspect of corporate operations, such as hiring practices, training, marketing, and even risk management.   The purpose of this course is to introduce you to social media, explore how we use social media personally vs. social media use in a business setting, how its use continues to evolve in the workplace, the benefits of social media, and of course the risks it can present to you personally and to companies.

Course code: BIKS-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 15200,-

Kursinnhold:

Modul O-2.6

- 6 timer teori

- 13 timer praksis

- 5 timer Eksamen/evaluering

 

Følgende blir bl.a gjennomgått:

Teori:

- Årsaker til uønskede hendelser

- Avviksrapportering

- Risikovurdering og risikostyring

- Barrierer

- Arbeidsmiljøloven

- Vegtrafikkloven

- Forskrift om Bruk av kjøretøy

- Norsk olje og gass - retningslinje 116

- Bruk av personlig verneutstyr

- Ulike typer lastbærere, konstruksjon, funksjon og virkemåte

- Valg av lastbærere

- Brukerkontroll av lastebærere, kriterier for bruk

- Planlegging av innlastning

- Festepunkter i lastebærere

- Krefter man sikrer lasten for

- Teoretisk eksamen

 

Praksis:

- Korrekt bruk av personlig verneutstyr

- Egen og andres sikkerhet

- Typeopplæring på truck, inkl. relevant tilleggsutstyr

- Gjennomføre brukerkontroll av lastebærere

- Sikring av last til paller

- Planlegge innlasting og sikring av ulike typer last i ulike typer lastbærere,

   inkl. bil/transportflak/tralle

- Funksjon av lastsikringsutstyr, som fiber og kjetting

- Bruk av lastsikringsutstyr, barriere og avstemplingsmateriell

- Kontroll av lastsikringsutstyr

- Gjennomføre innlasting og lastsikring av ulike typer last i forskjellige        lastbærere

- Bruk av ulike hjelpeverktøy

- Praktisk eksamen

 

Eksamen/Evaluering:

- Avsluttende prøver gjennomføres selvstendig og uten hjelpemidler.

Course code: TQ_074
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

Learning how to manage conflict successfully is a critical business skill that’s worth the time and effort to practice. Daniel Goleman’s Emotional Intelligence and Mark Gouston’s Just Listen are two resources among many that can help you strengthen your conflict management aptitude. Relationships can be messy, but with the right skills, attitude, and mindset, you will be able to address issues calmly, ensure that your customer feels heard and valued, and arrive at a solution that satisfies you both.

 

• Use the right tools to find a resolution of conflict

• Demonstrate the right attitude and behavior required for conflict resolution

• Determine the right solution to solve the problem

 

Course code: KOL-003
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13000,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- G11 stroppekurs (se KOL-001)
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course code: MUK-170
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel in oil and gas operations or technical roles.

 

Is previous experience required?

It is recommended you have completed the principles of well control course prior to undertaking this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of snubbing.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring your personnel have an overview of snubbing operations.

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: TQ_090
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

Many managers are promoted to leadership positions by virtue of their technical skills or subject-matter knowledge. Their proficiency and expertise set them apart from other candidates. These abilities are important, but they are just one aspect of being an effective leader. Leadership expert, Stephen Covey, says that due to the speed and constant change that define our world today, leaders need to be able to face new and different problems as they arise, make strategic decisions quickly, and guide their organizations with competence and character. He has identified four roles a leader must master in order to succeed in this ever-changing environment.

 

• Inspire trust among your team members

• Create a vision for your team

• Execute strategy to reach your goals

• Recognize your coaching potential

 

Course code: OSB-99
Course type: E-learning course
Duration: 10 minutes
Language: English
Price: NOK 200,-

We know how important it is for us all to do what we can to ensure an effective transition for ourselves and our teams back to work. The landscape of the workplace has and will inevitably continue to change and today’s ‘new normal’ may not be tomorrow!

Course code: OCS-002
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 200,-

Review of the two pages from where one can register hours in OCS Self Service – Hours per week and Timesheet. Manual registration, hour generation, project pinning and approving hours. Manager’s approval of hours for employees. 

Course code: TQ_024
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

It is a law of nature, if you work with people, you’re going to have conflict. When people with different viewpoints, backgrounds, personalities, work ethics, and industry experience come together, discord and differences of opinion are inevitable. Wise leaders accept that conflict is a part of work, they anticipate it, and they have a plan to address it. Effective conflict resolution takes practice. You may want to ask an experienced colleague, your HR department, or your manager for suggestions on dealing with this issue. Just realize that while you can’t avoid conflict entirely, you can establish an environment and a process that minimize the damage conflict can cause. 

If managed well, conflict can lead to innovation, stronger teams, and greater personal development—for you and your employees. 

 

• Become aware of workplace conflicts 

• Set a protocol to handle conflicts

Course code: TQ_040
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

"As a leader of a small or big team, you all are responsible for the budget allocated to your projects, which in turn is nothing but finance. Thus, knowingly or unknowingly you are involved in financial management too. You must evaluate the investment decisions, such as return on investment analysis after you deliver the product or service that you are responsible for. As a nonfinancial manager, you cannot avoid financial information, profitability statements, rates of return, budgets, variances, asset management, and project analysis.        

In this lesson, you will get an overview of financial management, roles within the financial department, and the four financial objectives of any organization.

 

• Overview financial management     

• Identify roles within the finance department      

• List the four financial objectives

 

 

Course code: TOS-004
Course type: Classroom course
Duration: 6 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9500,-

This course offers the foundation in theoretical and practical surgical skills and techniques for wound care and cuts that are relevant to the work place. The focus is orientation to the different types of suture materials, suture techniques, proper preparation, examination, evaluation and treatment of different types of wounds / cuts to be able to give the optimal patient care as well as the basis of skin anatomy, physiology and pathology.

 

Objective:

After completing the course, participants will be able to assess wound infection, treating cuts with various suturing techniques and the use of surgical instruments and equipment, and placing local anesthesia. 

 

Content :

Anatomy, wound healing and infections
Examination and assessment of wounds and cuts
Assessment of tendon function after cuts
Choice of treatment of wounds and cuts
- Basic principles of wound care
- Local anesthesia
- Surgical knots
- Various suturing techniques
Surgical instruments used in suturing
Assessment of wounds and cut which can be treated onboard and who to sent to land
Removing sutures
Complications of suturing
Practical tips and advice

 

Instructor: Dr.: Mark Lewis Belandres Barbero M.D

Interested in this course please contact Total Safety AS as it's still avilable course by request.

Course code: NOG-OER109-REP
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwagian
Price: From NOK 8500,-

The object of this course is to help participants maintain and develop their knowledge of leadership and organisational principles for emergency response teams.

This course consists of a representative selection of the content of the Emergency Management Basic Course adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and decision-making drills.

This course is valid for 24 months.

Course code: TQ_099
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

There is no “one-size-fits-all” leadership style or approach for today’s managers. Each day brings new situations and challenges to be navigated. Depending upon the circumstances, effective leaders modify how they lead others and how they manage outcomes. They build collaborative partnerships with their team members. They develop and apply multiple leadership styles. As they know that change is inevitable, they plan for the future—for themselves and their team members. Let’s take a look at the skills situational leaders need to succeed.

 

• Identify the core situational leadership skills

• Evaluate your leadership approaches

• Create individual development plans

 

Course code: TQ_039
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

Good leaders are predominantly facilitators, these leaders teach their people how to work effectively and solve problems. The result is more empowered and capable teams. Directing is said to be a process in which the managers instruct, guide, and oversee the performance of the employees to achieve predetermined goals. 

• Differentiate between a leader and a director 

• Define an enabler 

• Describe how a good leader facilitates an employee's problem solving ability

 

Course code: NOG-OSE135-REP
Course type: Classroom course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-

The object of this course is to help course participants maintain and develop their knowledge, skills and attitudes regarding their role in an emergency response situation.

 

This course consists of a representative selection of the material from the Lifeboat Coxswain Conventional Lifeboat – Basic Course, adapted to participants’ previous knowledge, with major emphasis on practical training and drills.

 

This course is valid for 24 months.

Hits per page
| 1 ... 19 ... |