Oil and Gas
Back to the course catalogue

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Course information

Target group:

Livbåtførere.

Description:

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen.

 

Kursinnhold

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

- Klargjøre konvensjonell livbåt for evakuering

- Organisere og lede ombordstigning

- Sjøsette livbåt

- Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering

- Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Sots 7 2018-02-09 2018-02-12 2018-02-15 Stavanger NOK 10000,-
Sots 11 2018-03-09 2018-03-12 2018-03-15 Stavanger NOK 10000,-
Sots 23 2018-06-01 2018-06-04 2018-06-07 Stavanger NOK 10000,-
Sots 25 2018-06-15 2018-06-18 2018-06-21 Stavanger NOK 10000,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.