Back to the course catalogue

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Course information

Target group:

Livbåtførere.

Description:

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen.

 

Kursinnhold

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

- Klargjøre konvensjonell livbåt for evakuering

- Organisere og lede ombordstigning

- Sjøsette livbåt

- Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering

- Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 7

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Sots 46 2016-11-07 2016-11-14 2016-11-17 Stavanger NOK 10000,-
Nosefo 46 2016-11-13 2016-11-14 2016-11-17 Tau NOK 13700,-
Sots 46 2016-11-07 2016-11-14 2016-11-18 Stavanger NOK 10000,-
Nosefo 46 2016-11-14 2016-11-15 2016-11-18 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 49 2016-12-05 2016-12-06 2016-12-09 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 50 2016-12-11 2016-12-12 2016-12-15 Tau NOK 13700,-
Sots 50 2016-12-05 2016-12-12 2016-12-15 Stavanger NOK 10000,-
Total hits: 7
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.