Oil and Gas
Back to the course catalogue

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Course information

Target group:

Livbåtførere.

Description:

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd, dvs. hele den redningsmessige fasen, som består av å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen.

 

Kursinnhold

Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne:

- Klargjøre konvensjonell livbåt for evakuering

- Organisere og lede ombordstigning

- Sjøsette livbåt

- Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering

- Opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet

 

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 16

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Nosefo 16 2018-04-15 2018-04-16 2018-04-19 Tau NOK 13700,-
Nosefo 16 2018-04-16 2018-04-17 2018-04-20 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 22 2018-05-27 2018-05-28 2018-05-31 Tau NOK 13700,-
Nosefo 22 2018-05-28 2018-05-29 2018-06-01 Bergen NOK 13700,-
Sots 23 2018-06-01 2018-06-04 2018-06-07 Stavanger NOK 10000,-
Nosefo 24 2018-06-11 2018-06-12 2018-06-15 Bergen NOK 13700,-
Sots 25 2018-06-15 2018-06-18 2018-06-21 Stavanger NOK 10000,-
Nosefo 26 2018-06-24 2018-06-25 2018-06-28 Tau NOK 13700,-
Nosefo 26 2018-06-25 2018-06-26 2018-06-29 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 32 2018-08-06 2018-08-07 2018-08-10 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 36 2018-09-03 2018-09-04 2018-09-07 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 38 2018-09-17 2018-09-18 2018-09-21 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 41 2018-10-08 2018-10-09 2018-10-12 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 44 2018-10-29 2018-10-30 2018-11-02 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 47 2018-11-19 2018-11-20 2018-11-23 Bergen NOK 13700,-
Nosefo 50 2018-12-10 2018-12-11 2018-12-14 Bergen NOK 13700,-
Total hits: 16
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.