Oil and Gas
Back to the course catalogue

Entring (av rør og tanker)

Course information

Target group:

Beregnet på alle i olje- og gassindustrien som kan komme til å arbeide i eller nær lukkede tanker

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over industriens beste fremgangsmåter for entring av rør og tanker.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Vite hva en lukket tank er
- Gi eksempler på lukkede tanker  
- Beskrive farene i forbindelse med entring av rør og tanker
- Identifiser de viktigste lover og regler i forbindelse med entring av rør og tanker
- Forklare hvordan du kan unngå å entre rør og tanker
- Forklare viktigheten av å følge et Sikkert Arbeidssystem
- Beskrive de individuelle rollene og ansvarsfordelingen for arbeid i rør og tanker
- Forklare viktigheten av gasstesting
- Identifiser akseptable nivåer etter en gasstest
- Gi eksempler på arbeidsutstyr beregnet på entring av rør og tanker
- Forklare hvilke rutiner man skal følge i en nødsituasjon
- Forklare alarmprosedyrene i forbindelse med entring av rør og tanker

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.