Oil and Gas
Back to the course catalogue

Repetisjon av anhukerkurs

Course information

Target group:

Intermediate

Description:

All bruk, lagring og inspeksjon av løfteutstyr skal være i samsvar med produsentens bruksanvisning og krav i NORSOK standard R-003. Løfteutstyr skal kun benyttes av personell som har og kan dokumentere kompetanse innen løfteoperasjoner.

Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om løfteredskap i henhold til gjeldende standard.
Kurset krever gjennomført grunnleggende anhukerkurs modul 0-1.1 og fallsikring og enkle løfteinnretninger modul 0-2.2. I tillegg kreves praktisk erfaring med anhuking av last.

Kurset gir en introduksjon til den nye versjonen av R-003 som ble lansert i 2017.
Dette kurset inneholder referanser til 2004 versjonen av R-003, men kurset i sin helhet vil bli oppdatert når ny versjon av R-003 blir lansert med oppdatert tillegg B.

Kursinnhold
-Generelt om løfting og løfteredskap
-Informasjon om merking, materialegenskaper, riktig bruk og kasseringskriterier for følgende løfteutstyr: Fiberstropper og storsekk, kjettingredskap, ståltaustropper, sjakler, øyebolter og øyemuttere, løftecap og strekkfisker, lastebærere
-Anvendelse av løfteutstyr, fallsikring og enkle løfteinnretninger

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no