Oil and Gas
Back to the course catalogue

HMS Kjemikaliekurs

Course information

Target group:

Alle som arbeider med kjemikalier (spesielt innen olje og gass).

Description:

E-læringskurset er for alle som arbeider med eller kan komme i kontakt med kjemikalier. Kurset er også rettet mot personer som på generell basis arbeider med arbeidsmiljø, innkjøp eller transport. Kurset skal gi grunnleggende kunnskap innen sikker bruk av kjemikalier.

 

Kurset gir deltakerne kunnskap om håndtering av kjemikalier slik at bruk av kjemikalier blir gjort på en forsvarlig måte og i henhold til de krav myndighetene stiller til dette arbeidet.


Kursinnhold

- Kartlegging
- Klassifisering og merking
- Sikkerhetsdatablad og stoffkartotek
- Eksponering
- Risikovurdering
- Verneutstyr
- Førstehjelp

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no