Oil and Gas
Back to the course catalogue

Kurs for støyeksponert personell

Course information

Target group:

Alle som blir eksponert for støy i sitt arbeid.

Description:

Kurset gir økt bevissthet rundt støyproblematikk. Hensikten med kurset er å forhindre støyinduserte hørselsskader.

Kurset skal få deg til å forstå hva høy lyd og støy kan føre til. Det skal også gi deg kunnskap om hvordan du kan verne deg mot støyen på riktig måte og hvorfor akkurat det er så viktig.

 

Kursinnhold

- Vise hvordan det kan være å ha en hørselsskade

- Vise hvordan hørselsskader kan oppstå

- Forklare at en støyskade er permanent

- Forklare sammenhengen mellom eksponeringstid og støynivå

- Vise hvorfor det er viktig å bruke hørselsvern, og ikke minst bruke det riktig.

 

Kurset bygger på gjeldende forskrifter og regelverk for arbeid i områder hvor det er risiko for å bli utsatt for helseskadelig støy.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.