Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brukerkurs stillas

Course information

Target group:

Alle som bruker stillas som arbeidsplattform.

Description:

Kurset er utviklet for deg som bruker stillas som arbeidsplattform i henhold til § 17-5 i «Forskrift om utførelse av arbeid», og er et supplement til den opplæring som gis på arbeidsstedet.

Etter du har gjennomført dette kurset skal du ha god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Kurset består av følgende hovedtemaer:

- Ansvar
- Lover og forskrifter
- Sikker bruk av stillas
- Monteringsveiledning stillas
- Ulike typer stillas
- Oppsummering

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

Other relevant courses