Oil and Gas
Back to the course catalogue

Brukerkurs stillas

Course information

Target group:

Not set

Description:

Kurset er utviklet for deg som bruker stillas som arbeidsplattform i henhold til § 17-5 i Forskrift om utførelse av arbeid, og er et supplement til den opplæring som gis på arbeidsstedet.

Etter du har gjennomført dette kurset skal du ha god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk av stillas, slik at uhell og ulykker unngås.

Kurset består av følgende hovedtemaer:
- Ansvar
- Lover og forskrifter
- Sikker bruk av stillas
- Monteringsveiledning stillas
- Ulike typer stillas
- Oppsummering

NB! Dette kurset gir en ikke godkjenning for bygging av stillas.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no