Oil and Gas
Back to the course catalogue

Manuell håndtering

Course information

Target group:

Kurset er rettet mot alt personell som jobber onshore og offshore

Description:

Hensikten med kurset er å øke bevisstheten rundt betydningen av trygge operasjoner og farene forbundet med manuell håndtering. Kurset går også gjennom  beste praksis for å ivareta sikker løfting og for forflytting av last (skyve/trekke).

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Definere begrepet manuell håndtering og forklare betydningen av at slike operasjoner utføres trygt
- Vite hvilke typer skader som kan oppstå i forbindelse med manuell håndtering
- Kjenne til relevant lovgivningen
- Beskrive arbeidsgiver og arbeidstakers plikter i følge relevant regelverk
- Forklare viktigheten av risikovurdering i forbindelse med manuell håndtering
- Vite hva man bør vurdere for å redusere risikoen for skade
- Beskrive gode håndteringsteknikker for sikker løfting og viktigheten av å arbeide innenfor HMS-regelverket
- Beskriv gode håndteringsteknikker for å skyve og trekke laster
- Forklare opplæringskravene som gjelder i forbindelse med slike operasjoner

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.