Oil and Gas
Back to the course catalogue

Trykkrør/hydraulisk brønnoverhaling (snubbing)

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en oversikt over trykkrør/hydraulisk brønnoverhaling (snubbing).

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med trykkrør/hydraulisk brønnoverhaling  (snubbing)
- Når utføres snubbing
- De viktigste trinnene involvert i snubbeoperasjoner
- Potensielle farer i forbindelse med snubbing
- Kompenserende tiltak for å redusere risiko
- Tiltak i tilfelle en nødssituasjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.