Oil and Gas
Back to the course catalogue

Introduksjon til olje og gass

Course information

Target group:

Dette kurset er rettet mot personell fra alle sektorer i olje- og gassindustrien; offentlige etater, myndigheter, operatører, entreprenører og serviceselskaper. Det er spesielt verdifullt for nykommere til industrien og ikke-teknisk personell som arbeider i områder som HR, økonomi, IT, kontrakter og administrasjon som føler at de kan ha nytte av å få en bredere forståelse av det "store bildet".

Description:

Hensikten med kurset er å gi en innføring i de viktigste fasene av lete- og produksjonsindustrien.

 

Kurset inneholder følgende tema:
- Olje- og gassindustriens historie
- Tilbud og etterspørsel av energi
- Et felts livssyklus
- Leting, boring og feltutvikling
- Produksjon
- Feltavvikling
- Fremtiden

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk.  

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.