Oil and Gas
Back to the course catalogue

Sikkert arbeid: Korrosjon

Course information

Target group:

Alt relevant personell

Description:

Hensikten med kurset er å gi en introduksjon til utfordringer med korrosjon i olje- og gassindustrien.

 

Etter fullført kurs skal brukeren kunne:
- Hva som menes med korrosjon og hvorfor det utgjør en risiko for olje- og gassindustrien
- Områder der korrosjon vanligvis oppstår i olje- og gassanlegg
- Elementer som er nødvendige for at korrosjon skal kunne oppstå
- De viktigste korrosjonsmedier som funnes i olje- og gassanlegg og hvordan disse kan føre til korrosjon
- Ulike typer korrosjon
- Hvordan korrosjon kan påvirke brønner og rørledninger
- Hvordan korrosjon kan påvirke anlegg og rørledninger
- Hvordan korrosjon kan påvirke gassystemer
- Hvordan korrosjon kan påvirke vannsystemer
- Hvordan korrosjon kan påvirke deadleg områder
- Områder hvor utvendig korrosjon er mest utbredt
- Tiltak for å begrense korrosjon
- Hvordan du spiller en rolle for å minimere korrosjon

 

Kurset er kun tilgjengelig på engelsk. 

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.