Oil and Gas
Back to the course catalogue

FSE høy- og lavspenning (Fast Track)

Course information

Target group:

Alle som arbeider i høy- og lavspenningsanlegg.

Description:

Dette kurset tilfredsstiller kravet satt i § 7 i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg – FSE, til at relevant personell skal gis årlig opplæring og instruksjon innen FSE. Kurset innholder all førstehjelpsteori med fokus på strømskader som regelverket tilsier. Kurset inneholder også opplæring og instruksjon innen førstehjelp med fokus på strømskader, med unntak av hjerte-lungeredning (HLR) som du trenger praktisk øvelse i.

De forskjellige myndigheters regelverk trekker inn FSE som gjeldende for alle som jobber med strøm enten du jobber på skip, plattform, eller på land. Dette kurset passer for alle, uansett hvilken bransje du jobber i. 

Gjennom hele kurset fokuseres det på holdninger og den enkeltes ansvar til å følge regelverket. FSE-opplæring handler om å tilegne seg kunnskap om forskriften, og det er viktig å forstå hvorfor vi har dette regelverket. Å lykkes med å få den enkelte til å forstå viktigheten av å jobbe sikkert, er avgjørende for at elsikkerheten utvikler seg i riktig retning og at antall ulykker reduseres. 

Myndighetene krever at opplæring i FSE og førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm gjennomføres minst en gang i året. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring.

Denne fast track-versjonen av FSE-kurset starter med en pre-test som sjekker deltakerens kunnskaper om FSE. Avhengig av resultatet fra pre-testen, vil deltakeren få et FSE-kurs som er tilpasset kunnskapsnivået som blir avdekket i pre-testen. Kurs med fast track passer for alle, men er særlig egnet for de som skal repetere sin FSE-opplæring. Versjon uten fast track finner du i kurskatalogen med kursnavnet FSE høy- og lavspenning og kurskode MTP-063.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.