Oil and Gas
Back to the course catalogue

Beredskapsledelse repetisjonskurs

Course information

Target group:

Skadestedsledere, beredskapspersonell med koordineringsansvar – skadested, medisinsk skadestedsledelse.

Description:

Kursets hensikt er å bidra til at kursdeltakerne vedlikeholder og videreutvikler sine kunnskaper om prinsippene i ledelse og organisering av beredskapsteam.

Kurset består av et representativt utvalg av innholdet i Beredskapsledelse grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse i beslutningstaking.

Kurset er gyldig i 24 måneder.

Course classes Total hits: 0

View all
information icon
There are no available course dates for this course in the near future. Please contact Trainingportal, if you would like a quote on a in-house course or to receive information about when the course is set up again. Contact information, Trainingportal:
Telephone number: +47 24 15 55 55

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.