Renewables

Course catalogue

hits
166
Course code: TK-020
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 990,-

Hvordan arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? I følge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen, og sørger for at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, stillasarbeid, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom. Kurset gir en overordnet innføring i regelverk og bruk av utstyr og passer godt for arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden.


Hensikt:

Kurset skal gi en overordnet innføring til ansvarlige arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden samt at det utøves sikker bruk, kontroll og vedlikehold av ulike typer stillas, stiger, lift og fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.


Innhold:

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Lover og forskrifter

Bruk av stige

Bruk av stillas

Bruk av lift

Fallsikringsutstyr

Arbeid på tak

Fallforebyggende og fallforhindrende

Kontroll og vedlikehold, daglig og periodisk

 

 

Hver leksjon inneholder en video.


This course is only available in Norwegian.

Course code: NI-015
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: Norwegian / english
Price: NOK 400,-

The course covers the following topics:

- Agreement on Inclusive Working Conditions
- Working environment and prevention
- Absence

At the beginning of the course you can take a pre-test, where you get the opportunity to show your skills. If you pass the pre-test, you do not have to go through the entire course.

Course code: LSI-005
Course type: E-learning course
Duration: 4 hours 30 minutes
Language: English
Price: NOK 1190,-

This course covers the theoretical part of the documented safety training required for slingers and signallers. The course is also suitable as a refresher for crane operators and other personnel who have previously completed training in lifting appliances and lifting gear. The course content deals with selection, control and safe use of the most common lifting gear used in construction, industry, shipping and offshore. Signalling, communication and controlling the load are key topics of the course.

In addition, the course requires that practical training is conducted on applicable work equipment.

 

The course contains 9 modules:

• Lifting equipment, expressions and acronyms

• Slinging, center of gravity, working angles and lifting tables

• Fibre slings

• Lifting gears of chain

• Wire rope slings

• Shackles

• Eye bolts, nuts and lifting lugs

• Signals and signs, and control of load

• Safety regulations for lifting operations

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 12600,-

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: MUK-187
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: English
Price: GBP 40,-

Course goal: This course aims to increase learners’ awareness of the risks, and consequences, of slips, trips and falls in the workplace and the control measures and steps that can be taken to reduce the risk of slips, trips and falls, based on industry best practice.

Target Audience: All onshore and offshore personnel

 

Learning Objectives

LO1 Outline the extent of the problem of slips, trips and falls at work

LO2 Identify the causes of slips, trips and falls

LO3 Describe the importance of following regulatory requirements to help reduce the risk of slips, trips and falls occurring

LO4 Explain the duties of employers in preventing slips, trips and falls in the workplace

LO5 Explain the hierarchy of controls in preventing, and reducing, the risk of slips

LO6 Explain the actions that can be taken to prevent and reduce the risk of trips

LO7 Explain the responsibilities of employees in preventing slips, trips and falls

 

 

Course code: RVT-954
Course type: E-learning course
Duration: 60 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 30,-

Stress is our body's way of responding to physical, emotional, or mental demands. Although typically associated with negative circumstances, stress can be caused by both good and bad experiences. Our bodies react to stress by releasing chemicals into the blood to give us energy and strength to handle the situation. This evolutionary reaction can be a good thing when stress is caused by real physical danger; however, this survival response can wreak havoc if it builds up without a proper outlet. This interactive online course discusses signs and symptoms of stress, and explains the physical and emotional effects of built up stress, such as pain and anxiety. The course also describes stress management techniques, treatment options, and lifestyle changes to help alleviate stress.

Course code: MUK-211
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: GBP 40,-

Who is this course for?
All relevant personnel.

Is previous experience required?
You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

How will this course benefit me?
This course aims to provide personnel with an overview of how the Working Time Regulations impact on their working hours and the importance of effectively managing and assess the risks posed by fatigue in the workplace.

How will this course benefit my company?
By ensuring you have an overview of how the Working Time Regulations impact on their working hours and the importance of effectively managing and assess the risks posed by fatigue in the workplace.

What standards are referred to in this course?
N/A

Is there an assessment?
Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: DP-2248
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i Excel 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye verktøyene. E-læringskurset inneholder 52 opplæringsvideoer.

 

Kursinnhold

- Redigering 

- Formler 

- Formatering 

- Funksjoner 

- Diagram 

- Lister og tabeller

- Flere regneark 

- Utskrift

Course code: MUK-195
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: Norwegian
Price: GBP 40,-

Course Goal:  This course aims to increase learners’ awareness of the risks, and consequences, of slips, trips and falls in the workplace and the control measures and steps that can be taken to reduce the risk of slips, trips and falls, based on industry best practice.

 

Is there an assessment? 

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

 

Learning Objectives

LO1 Outline the extent of the problem of slips, trips and falls at work

LO2 Identify the causes of slips, trips and falls

LO3 Describe the importance of following regulatory requirements to help reduce the risk of slips, trips and falls occurring

LO4 Explain the duties of employers in preventing slips, trips and falls in the workplace

LO5 Explain the hierarchy of controls in preventing, and reducing, the risk of slips

LO6 Explain the actions that can be taken to prevent and reduce the risk of trips

LO7 Explain the responsibilities of employees in preventing slips, trips and falls

Course code: MUK-253
Course type: E-learning course
Duration: 20 minutes
Language: English
Price: NOK 350,-

Who is this course for?
All managers.

Is previous experience required?
You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

How will this course benefit me?
This course aims to provide managers with a guide on how to safely return their teams to the workplace

How will this course benefit my company?
By ensuring you have a guide on how to safely return their teams to the workplace

What standards are referred to in this course?
N/A

Is there an assessment?
Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: LSI-001
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 650,-

The goal of this course is that all personnel who use hazardous work equipment, will gain good knowledge of HSE when using work equipment. The course deals with personnel requirements, roles and responsibilities, as well as accidents and regulations on safety.

In addition, the course requires that practical training is conducted on applicable work equipment.

The course covers the following topics:

• Work equipment in general
• Use of work equipment
• Selection of work equipment
• Training in the use of work equipment
• Workspaces and personnel requirements
• Risk assessment
• Safety, accidents and liability
• Direct and underlying causes of accidents
• Relevant laws and regulations

The course includes exercises, and final test with 30 questions.

Course code: AST-008
Course type: E-learning course
Duration: 22 hours
Language: English
Price: GBP 350,-

Provided in association with Astutis, approved centre 1857.


IOSH Managing Safely is a basic risk management health and safety certificate which will offer managers an understanding of the practical actions needed for the health and safety of their teams.

 

It enables organizations to demonstrate a commitment to health and safety standards by ensuring managers and supervisors are aware of their responsibilities and the positive actions they can take to ensure a safe a healthy working environment.

 

On completion of the course, learners will be able to:

 

• Understand your responsibilities for safety in the workplace.

• Recognise common workplace hazards and implement appropriate control measures.

• Estimate, evaluate and reduce risk by applying a hierarchy of risk control.

• Undertake structured risk assessments and accident investigations.

• Understand the requirements of HSE legislation.

• Recognise different ways to measure and improve health and safety performance.

 

Course code: DP-2262
Course type: E-learning course
Duration: 9 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gjør deg i stand til å komme raskt i gang med programmene i Office 2013. Her får du opplæring i bruk av Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 og Outlook 2013, samlet i ett og samme e-læringskurs. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. E-læringskurset inneholder 70 opplæringsvideoer.

Kursinnhold
Innføring i Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Outlook 2013.

The course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-012
Course type: Classroom course
Duration: 1 day / 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3800,-

Hensikten med kurset er å gi opplæring av riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og bruk av redningsutstyr. Kurset gir kandidaten opplæring i hvordan de skal gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Leksjon 1 i Mod. O-2.2 og siste punkt i leksjon 2 i Mod. O-3.2


Kursinnhold
- Innledning
- Regelverk, standarder og retningslinjer
- Risikovurdering og risikohåndtering
- Konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr
- Kjennskap og ferdigheter til relevante typer fallsikringssystem, utstyr og metoder
- Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
- Skriftlig prøve

This course is only available in Norwegian.

Course code: EBA-007
Course type: E-learning course
Duration: 8 hours
Language: English
Price: NOK 1900,-

Requirements for training related to scaffolding are regulated by law and regulations. This course is based on the requirements of Regulations concerning the Performance of Work, Chapter 17, which is about assembly, dismantling and alteration of scaffolding.

-2-5 meters: 7.5 hours theory and  7.5 hours practical training

-5-9 meters: 15 hours theory and 15 hours practical training

-Over 9 meters: 36 hours theory and 72 hours practical training

This course covers the requirements of theoretical training for scaffolding up to 9 meters, and corresponds to the requirements of the Regulations concerning the Performance of Work, Section 17-2 and 17-3, on theoretical training. There is an additional requirement of 15 hours practical training if 5-9 meters.

Course content:
-What is scaffolding
-Scaffolding and safety
-Risk assessment
-Forces and counter forces
-Structure of a scaffold
-Wind forces
-How to prevent accidents
-Mobile scaffold towers
-Haki scaffolding systems

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Klikk her for informasjon: https://www.eba.no/stillasbevis//

Course code: MUK-119
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 80,-

Who is this course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of (Material) Safety Data Sheets ((M)SDS) for chemicals.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of the structure and information contained in Safety Data Sheets.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of Safety Data Sheets and how your role may require to understand certain information contained in the sheets.

 

What standards are referred to in this course?

Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009

CLP Regulation

REACH Regulation

Control of Substances Hazardous to Health (CoSHH) Regulations

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%. 

Course code: DP-2265
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i regnearkprogrammet Excel 2016. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. E-læringskurset inneholder 59 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.


Innhold:

- Før du starter

- Redigering

- Formler

- Formatering

- Funksjoner

- Diagram

- Lister og tabeller

- Flere regneark

- Utskrift

Course code: RVT-966
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 15,-

It has become increasingly clear that social media is not just a fad. It is instead, not only a massive change in the way we socialize with others in a personal setting, but also the biggest shift in how we conduct business since the arrival of the Internet. Social media is quickly altering every aspect of corporate operations, such as hiring practices, training, marketing, and even risk management.   The purpose of this course is to introduce you to social media, explore how we use social media personally vs. social media use in a business setting, how its use continues to evolve in the workplace, the benefits of social media, and of course the risks it can present to you personally and to companies.

Course code: KOL-003
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 13000,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- G11 stroppekurs (se KOL-001)
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course code: LSI-003
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 990,-
Hits per page