Renewables

Course catalogue

hits
198
Course code: DP-2248
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i Excel 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye verktøyene. E-læringskurset inneholder 52 opplæringsvideoer.

 

Kursinnhold

- Redigering 

- Formler 

- Formatering 

- Funksjoner 

- Diagram 

- Lister og tabeller

- Flere regneark 

- Utskrift

Course code: PRO-038
Course type: E-learning course
Duration: 1,5 hour
Language: English
Price: NOK 900,-

ICS 200, Basic Incident Command System for Initial Response, reviews the Incident Command System (ICS), provides the context for ICS within initial response, and supports higher level ICS training.

After successfully completing this course you should have basic understanding of:
• ICS notifications, assessment, and initial actions.
• ICS delegation of authority and leaders intent.
• ICS organizational flexibility.
• ICS management of single resources.
• ICS meetings and briefings.
• ICS essential forms, documentation, and transfer of command.

Course provider: Proactima

Course code: NI-015
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: Norwegian / english
Price: NOK 400,-

The course covers the following topics:

- Agreement on Inclusive Working Conditions
- Working environment and prevention
- Absence

At the beginning of the course you can take a pre-test, where you get the opportunity to show your skills. If you pass the pre-test, you do not have to go through the entire course.

Course code: KIS-008
Course type: Classroom course
Duration: 20 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7700,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

Etter å ha gjennomgått og bestått teorimodulen 1.1, skal eleven gjennomføre modul 2.2 (14 timer) og 3.2 (6 timer). Dette skal gi førerne god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for trucker.

 

Kurset gjennomføres med 2 dager teori som avsluttes med en teoretisk prøve.

Dag 3 er grunnleggende praktisk bruk.

 

Innhold:
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 12600,-

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: MUK-187
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: English
Price: GBP 40,-

Course goal: This course aims to increase learners’ awareness of the risks, and consequences, of slips, trips and falls in the workplace and the control measures and steps that can be taken to reduce the risk of slips, trips and falls, based on industry best practice.

Target Audience: All onshore and offshore personnel

 

Learning Objectives

LO1 Outline the extent of the problem of slips, trips and falls at work

LO2 Identify the causes of slips, trips and falls

LO3 Describe the importance of following regulatory requirements to help reduce the risk of slips, trips and falls occurring

LO4 Explain the duties of employers in preventing slips, trips and falls in the workplace

LO5 Explain the hierarchy of controls in preventing, and reducing, the risk of slips

LO6 Explain the actions that can be taken to prevent and reduce the risk of trips

LO7 Explain the responsibilities of employees in preventing slips, trips and falls

 

 

Course code: RVT-971
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Error is an innate part of all human activity. Error reduction tools enhance the ability to minimize errors, reduce frequency of errors, and reduce severity of errors. In this activity, you will explore the conditional 3-way Communication human performance tool and discover its guiding purpose of clear, concise communication and its impact on performance in the workplace.

 

Course code: APP-010
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Polish
Price: NOK 650,-

Section 7 of the “Safety Regulations for Work and Operation of Electrical Equipment and Installations” (FSE) sets requirements for yearly FSE training for relevant personnel. This e-learning course takes you through the requirements of the regulations and gives you training and instruction in FSE. The course focuses on safety for work on low voltage installations offshore.

 

The course also provides first-aid instruction and training. CPR training must be completed separately.

 

In accordance with section 7 of FSE, FSE and and first-aid training must be completed at least once a year. In order to meet the requirement for being able to provide first aid in the event of electrical accidents, you also need to complete yearly practical training in CPR (mouth-to-mouth and heart compressions).

 

This course addresses a variety of issues and covers how to prevent electrical accidents, routines in the event of accidents, and theoretical first aid, and aims to help prevent harm to people, equipment, and installations.

Course code: MUK-195
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: Norwegian
Price: GBP 40,-

Course Goal:  This course aims to increase learners’ awareness of the risks, and consequences, of slips, trips and falls in the workplace and the control measures and steps that can be taken to reduce the risk of slips, trips and falls, based on industry best practice.

 

Is there an assessment? 

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

 

Learning Objectives

LO1 Outline the extent of the problem of slips, trips and falls at work

LO2 Identify the causes of slips, trips and falls

LO3 Describe the importance of following regulatory requirements to help reduce the risk of slips, trips and falls occurring

LO4 Explain the duties of employers in preventing slips, trips and falls in the workplace

LO5 Explain the hierarchy of controls in preventing, and reducing, the risk of slips

LO6 Explain the actions that can be taken to prevent and reduce the risk of trips

LO7 Explain the responsibilities of employees in preventing slips, trips and falls

Course code: TK-020
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 990,-

Hvordan arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? I følge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen, og sørger for at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, stillasarbeid, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom. Kurset gir en overordnet innføring i regelverk og bruk av utstyr og passer godt for arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden.


Hensikt:

Kurset skal gi en overordnet innføring til ansvarlige arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden samt at det utøves sikker bruk, kontroll og vedlikehold av ulike typer stillas, stiger, lift og fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.


Innhold:

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Lover og forskrifter

Bruk av stige

Bruk av stillas

Bruk av lift

Fallsikringsutstyr

Arbeid på tak

Fallforebyggende og fallforhindrende

Kontroll og vedlikehold, daglig og periodisk

 

 

Hver leksjon inneholder en video.


This course is only available in Norwegian.

Course code: EBA-008
Course type: E-learning course
Duration: 9 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 1900,-

Du må ha gjennomført stillaskurs del 1 før dette kurset. 

Dette kurset er bygget på krav i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, som omhandler montering, demontering og endring av stillas.
Forskriften krever opplæring for ulike stillashøyder:
-2-5 meter: 7,5 timer teori og 7,5 timer praksis
-5-9 meter: 15 timer teori og 15 timer praksis
-Over 9 meter: 36 timer teori og 72 timer praksis.

Dette kurset forutsetter at du har gjennomført stillaskurs del1. Til sammen dekker disse kursene kravene til teoretisk opplæring for stillas over til 9 meter, og tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 -17-4 om teoretisk opplæring.
I tillegg er det krav om 72 timer praktisk opplæring under tilsyn av kvalifisert person, ref Forskrift om utførelse av arbeid § 17-2 - 17-4.

Kursinnhold:
-Innledning
-Risiko ved arbeid i høyden
-Montering, endring og demontering
-Rør og kobling
-Vindkrefter, beregning for vindkrefter og forankring
-Sikkert arbeid i høyden, risikovurdering og fallsikring
-Diverse stillaskonstruksjoner
-Beregninger

 

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

 

Klikk her for informasjon: https://www.eba.no/stillasbevis/

Course code: MUK-253
Course type: E-learning course
Duration: 20 minutes
Language: English
Price: NOK 350,-

Who is this course for?
All managers.

Is previous experience required?
You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

How will this course benefit me?
This course aims to provide managers with a guide on how to safely return their teams to the workplace

How will this course benefit my company?
By ensuring you have a guide on how to safely return their teams to the workplace

What standards are referred to in this course?
N/A

Is there an assessment?
Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: LSI-001
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 650,-

The goal of this course is that all personnel who use hazardous work equipment, will gain good knowledge of HSE when using work equipment. The course deals with personnel requirements, roles and responsibilities, as well as accidents and regulations on safety.

In addition, the course requires that practical training is conducted on applicable work equipment.

The course covers the following topics:

• Work equipment in general
• Use of work equipment
• Selection of work equipment
• Training in the use of work equipment
• Workspaces and personnel requirements
• Risk assessment
• Safety, accidents and liability
• Direct and underlying causes of accidents
• Relevant laws and regulations

The course includes exercises, and final test with 30 questions.

Course code: DP-2262
Course type: E-learning course
Duration: 9 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gjør deg i stand til å komme raskt i gang med programmene i Office 2013. Her får du opplæring i bruk av Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013 og Outlook 2013, samlet i ett og samme e-læringskurs. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. E-læringskurset inneholder 70 opplæringsvideoer.

Kursinnhold
Innføring i Word 2013, Excel 2013, PowerPoint 2013, Outlook 2013.

The course is only available in Norwegian.

Course code: MUK-119
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 80,-

Who is this course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of (Material) Safety Data Sheets ((M)SDS) for chemicals.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of the structure and information contained in Safety Data Sheets.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of Safety Data Sheets and how your role may require to understand certain information contained in the sheets.

 

What standards are referred to in this course?

Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009

CLP Regulation

REACH Regulation

Control of Substances Hazardous to Health (CoSHH) Regulations

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%. 

Course code: EBA-007
Course type: E-learning course
Duration: 8 hours
Language: English
Price: NOK 1900,-

Requirements for training related to scaffolding are regulated by law and regulations. This course is based on the requirements of Regulations concerning the Performance of Work, Chapter 17, which is about assembly, dismantling and alteration of scaffolding.

-2-5 meters: 7.5 hours theory and  7.5 hours practical training

-5-9 meters: 15 hours theory and 15 hours practical training

-Over 9 meters: 36 hours theory and 72 hours practical training

This course covers the requirements of theoretical training for scaffolding up to 9 meters, and corresponds to the requirements of the Regulations concerning the Performance of Work, Section 17-2 and 17-3, on theoretical training. There is an additional requirement of 15 hours practical training if 5-9 meters.

Course content:
-What is scaffolding
-Scaffolding and safety
-Risk assessment
-Forces and counter forces
-Structure of a scaffold
-Wind forces
-How to prevent accidents
-Mobile scaffold towers
-Haki scaffolding systems

Dersom du har gjennomført stillasopplæring (teorikurs) - og kan dokumentere nødvendig praksis i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid §§17-2, 17-3 og 17-4 - kan du bestille stillasbevis.

Klikk her for informasjon: https://www.eba.no/stillasbevis//

Course code: KOL-012
Course type: Classroom course
Duration: 1 day / 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 3400,-

Hensikten med kurset er å gi opplæring av riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og bruk av redningsutstyr. Kurset gir kandidaten opplæring i hvordan de skal gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Leksjon 1 i Mod. O-2.2 og siste punkt i leksjon 2 i Mod. O-3.2


Kursinnhold
- Innledning
- Regelverk, standarder og retningslinjer
- Risikovurdering og risikohåndtering
- Konsekvenser av et fall i fallsikringsutstyr
- Kjennskap og ferdigheter til relevante typer fallsikringssystem, utstyr og metoder
- Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
- Skriftlig prøve

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-003
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 11000,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- G11 stroppekurs (se KOL-001)
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course code: RVT-962
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Decision Making is a course designed to familiarize participants with techniques for making informed decisions and implementing them successfully on the job. After completing this course, participants should be able to describe common examples of poor decision making, describe some general types of decisions, describe several questions that should be asked before a decision-making process begins, explain how to define the desired outcome for a decision, and describe how to gather information to make an informed decision. Participants should also be able to describe how to build consensus during the decision-making process, explain how to use an impact/effort grid and weighted voting in the decision-making process, and describe the steps for successfully converting a decision into action.

 

Course code: RVT-970
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Feeling out of control and overwhelmed by everything you need to accomplish each day? No matter how hectic your schedule appears, you can regain control of your day and increase your daily productive time. How? Effective time management is your tool to design success at work and at home. This interactive online course details a complete, integrated time management system. This system contains just seven steps, which will assist you in developing an effective and efficient method for allocating time and regaining control of your life. In addition to honing your prioritization skills, you will also learn how best to use your reclaimed time and how to periodically reassess your time management process so you can maintain control of your day.

 

Hits per page