Renewables
Back to the course catalogue

Arbeid i høyden

Course information

Target group:

Arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn med arbeid i høyden og arbeidere som skal arbeide i høyden.

Description:

Hvordan arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? I følge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen, og sørger for at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring slik at arbeidet foregår på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, stillasarbeid, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom. Kurset gir en overordnet innføring i regelverk og bruk av utstyr og passer godt for arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden.


Hensikt:

Kurset skal gi en overordnet innføring til ansvarlige arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn ved arbeid i høyden samt at det utøves sikker bruk, kontroll og vedlikehold av ulike typer stillas, stiger, lift og fallsikringsutstyr på arbeidsplassen.


Innhold:

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

Lover og forskrifter

Bruk av stige

Bruk av stillas

Bruk av lift

Fallsikringsutstyr

Arbeid på tak

Fallforebyggende og fallforhindrende

Kontroll og vedlikehold, daglig og periodisk

 

 

Hver leksjon inneholder en video.


This course is only available in Norwegian.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.

E-mail : support@trainingportal.no