Renewables

Course catalogue

hits
198
Course code: GWO-007
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6990,-

Hensikt: Grunnleggende overlevelsestrening for offshore vindindustri. 

Ved gjennomføring av Global Wind Organization (GWO) Basic Safety Training (BST) vil delegatene ha en bevissthet om farene som oppstår når de arbeider i vind-industrien og hvordan man kontrollerer og reduserer disse farene.

Kursdeltakerne vil få (repetert) kunnskap og ferdigheter til å anerkjenne fordeler og begrensninger knyttet til livreddende utstyr og PVU samt korrekt bruk av dette i forbindelse med offshore vind. 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne kunnskaper/oppfriskning om livreddende utstyr, GMDSS og SAR utstyr, hvordan en kollektivt kan øke sjansen til overlevelse i en nødsituasjon, hvordan entre og forlate vindturbiner, samt evakuering i nødsituasjoner. 

Kurset dekker krav til opplæring av personell og repetisjonskurs både land- og havvind iht:

- Global Wind Organization (GWO)

- Arbeidstilsynet (Forskrifter)


Kompetanse for «Sea Survival» skal vedlikeholdes iht. retningslinje i GWO standarden. Det skal gjennomføres repetisjonskurs hvert 2. år.


This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-017
Course type: Classroom course
Duration: 28 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 15900,-

The course is only available in Norwegian.

Etter å ha gjennomgått og bestått modulene 1.1 (8 timer) og 2.3 (16 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.8 (20 timer) og 3.8 (8 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for traverskraner.

 

Innhold

- Konstruksjon

- Oppbygging

- Betjening

- Bruksegenskaper

- Bruksområder

- Sikkerhetsutstyr

- Viktige kontrollpunkter

- Vedlikehold

 

Etter gjennomført kurs må deltageren gjennomføre 40 timer kjøretrening med kran, med fadder. Det avlegges da en praktisk kjøreprøve som vil gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis.

Course code: KIS-003
Course type: Classroom course
Duration: 48 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 34400,-

The course is only available in Norwegian

 

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.4 (32 timer) og 3.4 (16 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for mobilkraner.

 

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av mobilkran samt god innsikt i prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G1 mobilkran, G8 lastebilkran, G20 hydraulisk kran, C1/C2 teleskoptruck og lift.

 

Innhold
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold

Etter praktisk grunnopplæring, skal det gjenomføres mengdetrening etter modul 4.4.

- Bedriftsinternt 160 timer
- Opplæringsvirksomhet 80 timer
Course code: KIS-009
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7450,-

Only in Norwegian 

Kurset er en påbygging på ordinært truckførerbevis for trucker t.o.m. 10 tonn, og vil gi deltagerne den kompetanseheving som skal til for å kunne betjene stortruck sikkert, slik at uhell og ulykker unngås.


Innhold

- Krav til Truckfører
- Ulykker med stortruck
- Truckens virkemåte og konstruksjon
- Stabilitet
- Godshåndtering
- Kontroll og vedlikehold
- Sikkerhetsregler ved bruk
- Sertifisering/dokumentasjon

 

Etter bestått teoretisk prøve og gjennomført grunnleggende praktisk bruk + praksiskjøring, kan praktisk prøve gjennomføres. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck over 10 000 kg, i aktuell klasse.

Course code: STQ-001
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 5990,-

Objective: To give the person who is to work with a traverse crane knowledge about safe use, daily control and maintenance as well as competence to avoid accidents and incidents.


The authorities set requirements for basic safety certification of persons who are to operate bridge and overhead cranes. The requirements include both theoretical and practical training

G4 Bridge and Traverse Crane Basic course consists of modules 2.7 and 3.7. To complete the course, you must take and pass a theoretical exam.

Proper use of overhead cranes is of great importance for the safety of crane operators and other personnel who participate in lifting operations. Incorrect assessments can have major consequences and lead to serious injuries to the crane driver, other personnel as well as equipment and surroundings. Positive attitudes towards safety are therefore important during training.

The crane driver training for G4 consists of five modules:

- Module 1.1 working environment, responsibilities and consequences. *
- Module 2.3 G11 Lifting gear (strap and sling).
- Module 2.7 G4 bridge and overhead crane
- Module 3.7 Basic practical training G4
- Module 4.7 Practical driving training G4
- Practical Final test G4

* Module 1.1 is common to machine, forklift and crane. If you can not document that you have module 1.1 from before that is not older than 3 years, this must be taken again.

Module 4.7 can be completed in a company using a sponsorship arrangement. If you do not have the opportunity to do so, you can participate in one of STQ's practice courses.


Content:

- Introduction with requirements for the driver
- Applications for overhead cranes
- Accidents with bridge and overhead cranes
- Construction of different types
- Electrical system on bridge and traverse cranes
- Safety switches
- Steel rope / block
- Certification / documentation
- Inspection and maintenance
- Main components
- Checkpoints
- Overload safety equipment
- Practical use of lifting equipment
- Driving technique

Course code: STQ-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-

Objective: The aim of the training is that those who are given training are given the opportunity to acquire theoretical and practical knowledge about fall protection and the correct use of rescue equipment, rescue of free-hanging persons, rescue of personnel over open sea, tank, stretcher transport, descent and treatment of personnel after fall accident.


The training is adapted for personnel who are part of fall protection / rescue teams on board an installation, but also for personnel who want a basic understanding of a rescue operation, evacuation equipment after a fall accident when using fall protection / rescue equipment.

The course runs over 3 days (24 hours)

Repetition 2 every year in accordance with NOG 113 and SFS.

 

Content:

- Introduction
- Regulations, guidelines
- Best practice
- Risk assessment
- Fall protection equipment
- Use of personal protective equipment
- Knowledge of different equipment and methods
- The equipment's limitations and possibilities
- Requirements for maintenance, storage and control
- Consequences of falls

Practical and theoretical review of rescue exercises

- Planning and risk assessment of rescue
- Basic first aid
- Rescue operation w / fresh air equipment
- Rescue of a hanging person
- Rescue from tanks / cramped spaces
- Rescue over open sea
- Descent / hoisting of person
- Stabilization of person
- Knowledge of hanging trauma

Course code: STQ-006
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 3490,-

Objective: The aim of the training is that theoretical and practical knowledge about fall protection and the correct use of rescue equipment, rescue of free-hanging persons, rescue of personnel over open sea, tank, stretcher transport, descent and treatment of personnel after fall accident is refreshed and repeated.


The training is adapted for personnel who are part of fall protection / rescue teams on board an installation. Participants must gain expertise in risk assessment, rescue (equipment and methods) and first aid.

Covers repetition requirements every 2nd year in accordance with NOG 113 and SFS.


Content:

Introduction
Regulations
Review of accidents and incidents
The rescue service
Equipment
Routines when working at height
Risk assessment
Management, site of injury
Stress and stress management
Hanging trauma, CPR
Rescue drills
Evaluation

 

Course code: STQ-016
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours (1 day)
Language: Norwegian
Price: From NOK 3990,-

Hensikt:

Opplæringen gir deltaker en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner. Fokus på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner.


Målsettingen med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017.


Innhold:

Innhold: • Introduksjon

• Normative og informative referanser

• Termer, definisjoner og forkortelser

• Sikker bruk av løfteutstyr

• Tilleggskrav ved løfting av personell

• Tilleggskrav for ulike løfteinnretninger

• Tilleggskrav for ulike løfteredskap

• Faste festepunkter og midlertidig oppstilte løfteinnretninger

• Roller og ansvar

• Krav til opplæring

• Krav til lokale prosedyrer

• Logistikkplanlegging

• Dokumentasjon og merking

• Håndsignaler

• Vedlikehold

• Sakkyndig virksomhet

• Bruk av risikokartlegging

• Samløft

• Sjekkliste for løfteoperasjoner under marginale værforhold

• Avsluttende prøve

Course code: OSB-19
Course type: E-learning course
Duration: 25 minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

This course covers everything you need to know as an employee working from home. Over the course of this module we will look at the key information you’ll need to know if you work from home.

Course code: WBB-003
Course type: Course package
Duration: 10 hours
Language: English
Price: GBP 99,-

With COVID-19 meaning that home working is no longer an option but a necessity for many, what are the potential side effects on our health and work performance. Employers may need to provide additional training to ensure appropriate supervision and work behaviours. These include remote technology, communication skills development, time management and ergonomics.

 

Managing remote teams and business continuity are operational priorities for companies during the COVID-19 pandemic.  Remote working allows some operations to continue and facilitate flexible work schedules, which typically improves individual performance. However, greater flexibility and leading teams remotely puts a greater burden on managers and makes supervision more complex. 

 

The group of workers who experience most difficulty in handling ‘boundary-less’ working are actually managers.  This is mainly because they are connected longer in their ‘non-working time’.

 

The ‘Managing Remote Teams’ bundle includes 3 months access to 10 online courses and over 10 hours of eLearning. 

 

• Negativity in the Workplace

• Decision Making

• Supporting Change: 03-Your Path to Supporting Change

• Management 101: 02-Leading and Communicating as a Manager

• Smart Management: Managing a Geographically Distributed Workforce

• Health and Safety for Home Workers (Managers)

• Lone Working (Managers)

• An Effective Leader’s Guide to Time Management

• Team Building IV: Conflict Management

• Essential Skills of Leadership: 05-Lead Effective Meetings

Course code: WBB-001-12
Course type: Course package
Duration: 9 hours
Language: English
Price: GBP 300,-

With COVID-19 meaning that home working is no longer an option but a necessity for many, what are the potential side effects on our health and work performance. Employers may need to provide additional training to ensure appropriate supervision and work behaviours. These include remote technology, communication skills development, time management and ergonomics. 

 

Maintaining health and well-being while working from home encompasses many areas, including ergonomics, preventing feelings of isolation and effectively managing stress. Studies have found that more than half of people working from home had not paid any attention to ergonomics, and 94% of them reported that neither had their employers. Almost half of remote workers have experienced work-related pains. One of the most problematic aspects of home working is the isolation and the lack of access to day-to-day informal interactions. While remote working enables greater autonomy, it also leads to higher levels of work intensity. The ‘24/7’ availability for work can result in family conflict and stress. Key areas to promote a positive work-family interface include the parental ability to cope with children and amicable resolutions of conflict about working hours, household work and personal time in the family.

 

The ‘Healthy Home Working’ bundle includes 3 month access to 12 online courses and over 9 hours of eLearning.

 

• Stress Awareness

• Working Time Limits and Fatigue Management

• Display Screen Equipment (DSE)

• Ergonomics

• Health and Safety for Home Workers (Employees)

• Medicine Awareness

• Smart Health: Sleeping – How to Ensure You Are Well-Rested & Energized

• Smart Mental Health: Managing Anger and Emotions

• Smart Mental Health: Keys to Successful Parenting

• Smart Health: Drinking Responsibly

• Smart Mental Health: Reducing Stress and Anxiety

• Smart Mental Health: Mastering Marriage

Course code: EXT-011
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 6000,-

This is a course for electrical installations in potentially explosive areas.

Our goal is to make sure that employees are motivated to work safely and securely.

 

Topics:

• Understand the general principles of type of specific protection and correct labeling of components approved in intrinsically safe facility (IS)

• Current Exi Standard

• Could choose to install the correct Exi equipment in hazardous areas accordance with IEC 60079-14 standards and 60079-25

• How to work safely with IS

• Requirements for competence to perform work on Exi installations

• How to verify and calculate an Exi circuit

 

Standards:

• NEK EN 60079-11

• NEK EN 60079-14

• NEK EN 60079-25

• IEC 60079-11

• IEC 60079-14

• IEC 60079-25

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: AST-009
Course type: E-learning course
Duration: 6 hours
Language: English
Price: GBP 95,-

IOSH Working Safely is an essential short course for employees of organisations in any industry sector who need a grounding in health and safety. 

 

Provides an awareness of general workplace hazards and focuses on why health and safety is important to the well-being of the individual worker and those around them.

 

On completion of the course, learners will be able to:

 

• Why staff must work safely

• Staff's responsibility towards health, safety and wellbeing

• The difference between hazards and risks

• Hazard and risk identification, impact and how to control them

• The importance of safety performance within the workplace and how to improve it

• How industry affects the environment

 

Course code: DP-2266
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i e-postprogrammet Outlook 2016. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. E-læringskurset inneholder 46 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Sending av meldinger

- Behandling av meldinger

- Kalender

- Personer

- Oppgaver og notater

Course code: STQ-002
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian / English
Price: From NOK 5990,-

Objective: The purpose of the course is to provide forklift drivers with a good theoretical basic training in the safe use of forklifts, so that accidents in connection with forklift driving are avoided.


Module 1.1 - Basic theoretical module
Module 2.2 -Forklift theory
Module 3.2 - Basic practice forklift.

The course is primarily aimed at future users of forklifts. But anyone who is involved with cargo handling and forklifts in risk analysis and work management can also benefit from the course.

The course is conducted with Norwegian-language teachers and teaching materials in accordance with legislation and regulations, as well as recognized curricula for module-based training.

The forklift driver training consists of four modules:

- Module 1.1 working environment, responsibilities and consequences. *
- Module 2.2 G4 bridge and overhead crane
- Module 3.2 Basic practical training forklift 
- Module 4.2 Practical driving training forklift
- Practical Final test in each forklift type T1-T4

* Module 1.1 is common to machine, forklift and crane. If you can document that you have module 1.1 from before that is not older than 3 years, let us know.

Module 4.2 can be completed in a company using a sponsorship arrangement. If you do not have the opportunity to do so, you can participate in one of STQ's practice courses.


Content:

- Safety training, laws, regulations
- Forklift types
- Electric forklift - construction
- Stability
- Daily inspection and maintenance
- Material and goods handling
- HMS
- Proper use of the forklift
- The theory course ends with a theoretical exam

Course code: RVT-957
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 15,-

It is becoming increasingly rare in today's business climate for all team members to be located centrally or working from a single office. Whether it is satellite offices, team members working at home, or offsite third party vendors, the workforce of today is more than likely dispersed among a variety of offices in separate locations. In this interactive online course, we will examine the factors that necessitate a remote and often globally distributed workforce. We will also discuss best practices for managing offsite teams and pitfalls to avoid in the process

Course code: OSB-20
Course type: E-learning course
Duration: 25 minutes
Language: English
Price: GBP 15,-

Health and Safety is not just the responsibility of managers and directors, in modern working environments every employee should be responsible for ensuring the correct practices are followed. The course will provide managers with information on the key areas of health and safety which should be considered when making the home a workplace.

Course code: RVT-964
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Aside from adapting to a new role with increased responsibilities, new managers must learn to be leaders and explore how to communicate effectively with employees, fellow managers, and senior executives. To train in these areas, you will learn the five primary leadership roles that managers serve in business. Then, you'll go through discussions about leading teams concentrating on how to lead them, about how to know when your team is being effective, and about the different stages of team development. Next, you'll look at effective delegation. You'll also examine Maslow's hierarchy and consider how that relates to an individual's performance and behavior. Finally, you'll study how communication works and principles for chairing a meeting.

 

Course code: RVT-956
Course type: E-learning course
Duration: 1 Hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Deploy meeting management skills to meet the goals of the meeting in the available time.

 

Course code: RVT-963
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Learn and apply the five-step process for helping your team through changes in the workplace.

 

Hits per page
| 1 ... 9 |