Renewables

Course catalogue

hits
216
Course code: DP-2080
Course type: E-learning course
Duration: 2 days
Language: Norwegian
Price: NOK 550,-

Kurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i Project 2010, som er verdens mest populære verktøy for prosjektstyring. Du får en innføring i planlegging, analysering, oppfølging og rapportering.

Med en praktisk tilnærming kommer du raskt i gang med viktige oppgaver som etablering av prosjektplan og håndtering av aktiviteter, ressurser, kalendere og kostnader. Videre lærer du hvordan den opprinnelige planen kan følges opp med faktiske opplysninger og bearbeides ved hjelp av forskjellige visninger, filtre, tabeller, grupper og rapporter.

Kurset inneholder også engelske kommandoer og består av 45 opplæringsvideoer.

Course code: KOL-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 6050,-

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner

- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner

- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter

- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

- Kapasiteter - tabellbruk

- Kranførerinstruks

- Ståltau til kraner og vinsjer

- Tromler - ståltauskiver

- Sikker bruk av løfteredskap 

 

Det forutsettes at deltagerne har gjennomført og bestått ”Stroppekurs” (Modul 1.1 og 2.3)

Course code: MTP-063
Course type: E-learning course
Duration: Approx. 2 hours
Language: English, Norwegian
Price: NOK 1150,-

The course meets the requirements set in § 7 of the "Safety Regulations for Work and Operation of Electrical Equipment and Installations- FSE", that relevant personnel shall be given annual training and instruction in FSE. The course also provides the necessary training and instruction in first aid, focusing on electrical injuries, with the exception of the mandatory practical training in cardio-pulmonary resuscitation (CPR). 

The regulations of various authorities make FSE applicable to all those working with electricity, whether on board ship, on platforms or on land. This course is suitable for all, regardless of which industry you work in.

Throughout the course the focus is on attitudes and the individual's responsibility to follow the regulations. FSE training is about acquiring knowledge about the regulations, but it is equally important for the individual to understand why we have these regulations. It is crucial to succeed in getting the individual to understand the importance of working safely, so that the electrical safety develops in the right direction and that the number of accidents is reduced. 

The authorities require that training in FSE and first aid in the event of electrical accidents is undertaken at least once a year. No more than 12 months shall elapse between training courses.

This course does not have the fast track function with pretest. The fast track version is to be found in the course catalogue with the course name FSE High and Low Voltage (fast track) and course code MTP-063-FT.

Course code: DP-1798
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 550,-

Kurset gir en innføring i planlegging, analysering, oppfølging og rapportering med verdens mest populære verktøy for prosjektstyring. Med en praktisk tilnærming kommer du raskt i gang med viktige oppgaver som etablering av prosjektplan og håndtering av aktiviteter, ressurser, kalendere og kostnader.
 
Videre lærer du hvordan den opprinnelige planen kan følges opp med faktiske opplysninger og bearbeides ved hjelp av forskjellige visninger, filtre, tabeller, grupper og rapporter.

Course Content
- Prosjektstyring
- Bli kjent med Project
- Aktiviteter
- Ressurser
- Kostnader
- Oppfølging
- Presentasjon
- Tilpasninger

Course code: PRO-006
Course type: E-learning course
Duration: 2-3 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 1000,-

Induction course in HSE is designed so that participants will have the first necessary expertise to ensure safety challenges in their daily work. This occurs in part through increased awareness of what is valuable and should be prioritized. The course also draws attention to the main framework governing the HSE The course is designed in order to create interest and motivation to work with HSE in the workplace.

 

Course contents

The course is divided into three topics:

-Care! - To take care of each other

-Terms and conditions - Laws, regulations and rules

-The challenging life - how to work without going wrong

 

Participants will

-Be motivated to work with safety in the workplace.

-Understand the relationship between a good safety work and preventing loss of important values such as life, health and nature in balance.

-Get an introduction to the main control elements of the HSE 

-Get advice on how they can work safely under time pressure and stress situations

Course code: APP-002
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: Norwegian
Price: NOK 500,-

The course is available in Norwegian only.

The course provides a brief overview of work safety in the explosive-hazard areas. The user learns how the explosive processes work, how to classify the hazardous substances and areas and receives some practical guidelines. The information is presented in audio lecture, accompanied by animations and photos.

Course Content
- Fire and explosion theory
- Zone classification
- Ex-protection in practice
Course code: KOL-001
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 4500,-

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Course code: NI-015
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: Norwegian / english
Price: NOK 400,-

The course covers the following topics:

- Agreement on Inclusive Working Conditions
- Working environment and prevention
- Absence

At the beginning of the course you can take a pre-test, where you get the opportunity to show your skills. If you pass the pre-test, you do not have to go through the entire course.

Course code: HOC-001
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 4950,-

For English version of this course, please enrol to "Project Management Essentials - English version".

The main focus of the course is to create a fundamental understanding of what everyone working with projects should know about project management. The e-learning course is divided into ten modules and has a case you will be working with throughout the course. The e-learning introduces you to what characterizes a project and project management, before focusing on project methods and project phases. It is ensured that the most important activities in a project are done first and to make sure the project gets the right initiation. Project management disciplines like planning, follow-up and control of the project are dealt with, before leadership and organization of the project is addressed. In the very end of the course you will get a basic introduction to the most important elements of how to understand and manage risk in a project.

 

Course content

- Definition of project as working method

- Ensure the right initiation of profitable projects

- Understand the project’s life cycle and general project models

- Help to establish and maintain a project team

- Input on how to create a proper project plan

- Specific methods to consider and follow-up on uncertainty/risks

Course code: DP-2248
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i Excel 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye verktøyene. E-læringskurset inneholder 52 opplæringsvideoer.

 

Kursinnhold

- Redigering 

- Formler 

- Formatering 

- Funksjoner 

- Diagram 

- Lister og tabeller

- Flere regneark 

- Utskrift

Course code: APP-012
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: NOK 990,-

Fall protection is a course on the basics of fall protection for anyone working above ground.

This course outlines the laws and regulations related to fall protection. It contains information about active as well as passive protection gear, as well as first aid related to falls from a height. Upon completion of the course one will have information about the various aspects of fall protection. One will also learn how to carry out ones work in a safe and secure manner within the confines of the applicable laws and regulations.

 

Course Content
- Laws and regulations
- Active and passive fall protection
- First aid
Course code: APP-008
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Polish
Price: NOK 650,-

Section 7 of the “Safety Regulations for Work and Operation of Electrical Equipment and Installations” (FSE) sets requirements for yearly FSE training for relevant personnel. This e-learning course takes you through the requirements of the regulations and gives you training and instruction in FSE. The course focuses on safety for work on low voltage installations.

 

Course code: KIS-008
Course type: Classroom course
Duration: 20 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 7100,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

 

Etter å ha gjennomgått og bestått teorimodulen 1.1, skal eleven gjennomføre modul 2.2 (14 timer) og 3.2 (6 timer). Dette skal gi førerne god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for trucker.

 

Kurset gjennomføres med 2 dager teori som avsluttes med en teoretisk prøve.

Dag 3 er grunnleggende praktisk bruk.

 

Innhold:
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold

Course code: PRO-006
Course type: E-learning course
Duration: 2-3 hours
Language: English
Price: NOK 1000,-

Induction course in HSE is designed so that participants will have the first necessary expertise to ensure safety challenges in their daily work. This occurs in part through increased awareness of what is valuable and should be prioritized. The course also draws attention to the main framework governing the HSE The course is designed in order to create interest and motivation to work with HSE in the workplace.

 

Course contents

The course is divided into three topics:

-Care! - To take care of each other

-Terms and conditions - Laws, regulations and rules

-The challenging life - how to work without going wrong

 

Participants will

-Be motivated to work with safety in the workplace.

-Understand the relationship between a good safety work and preventing loss of important values such as life, health and nature in balance.

-Get an introduction to the main control elements of the HSE 

-Get advice on how they can work safely under time pressure and stress situations

Course code: KIS-018
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 2400,-

Fallulykker er i dag den nest største årsaken til arbeidsulykker med dødelig utgang, kun overgått av ulykker med motorkjøretøy.

Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes begrensinger av utstyret. Dette kurs gir brukerne grundig opplæring i forskjellige fallsikringssystemer og de begrensinger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs som flere burde gjennomført.

 

Kursinnhold
- Ulykker som har hendt
- Aktuelle forskrifter
- Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer
- Klareringshøyde
- Glidesystemer
- Reguleringslåser
- Redning og evakuering
- Kontroll og vedlikehold
- Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

Kurset avholdes i Bergen og Drammen, samt bedriftsinternt over hele landet.

Course code: DP-1703
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

NOTE: Course in Norwegian only

This course provides thorough training in how to use PowerPoint as a presentation tool. You will learn everything from the basics, such as designing, formatting, and slideshows, to more advanced topics. This course has been approved by Datakortet AS (Ltd.), and is in line with the content of Module 6 - Presentations, in Datakortet's 4.0 Curriculum.

 

Course Content

The course contains the following topics:
- Introduction to PowerPoint
- Design
- Text
- Images and objects
- Drawing
- Diagrams
- Organisation charts
- Tables
- Printing
- Slideshows
Course code: PRO-017
Course type: E-learning course
Duration: 4-6 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 5000,-

Emergency regulations require the implementation of Risk And Vulnerability analysis (RAV-analysis) for the power supply. RAV-analysis is part of risk management in all businesses.

In this course, we focus attention on how to carry out a particular type of risk and vulnerability – namely a structured rough analysis, in practice. The course is linked to the Emergency Regulations requirements and is based on guidance and case histories in the RAV-analysis for the power supply (NVE & Proactima 2010). All examples used in this course are adapted to the power supply.

Course Content:
• Introduction to risk management in power supply
• Risk and vulnerability assessment into the risk management work
• How risk and vulnerability analysis can be used as a basis for decision
• Legislation impact on risk and vulnerability analysis in power supply
• What is meant by risk
• What is ment by vulnerability
• Rough analysis - theory and practical implementation
• How to get started with a RAV-analysis
• How to conduct risk assessments
• How to conduct vulnerability assessments
• How to present results
• Action and follow-up
• Examples of risk and vulnerability analysis in power supply with the use of coarse analysis

Target group:
Target audience is decision makers, project managers, line managers and project staff, who want a basic understanding of RAV-analysis methodology.

Learning methods:
E-learning course. Ability to build on the course with one or two days of collection. Contact Energi Akademiet for open sessions in this course; http://www.energinorge.no/oevrige/risiko-og-saarbarhetsanalyser-for-kraftforsyningen-article9020-258.html

Course code: DP-1704
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

This course is available in Norwegian only.

For English version of this course, please enrol to “Microsoft Outlook 2007, basic - english version”


Dette kurset tar for seg både grunnleggende og mer avanserte emner. Du lærer alt fra
grunnleggende emner som sending, mottak og organisering av meldinger, til mer avanserte
emner som møteplanlegging, deling av kalenderen med andre, sending av kontaktinformasjon og oppgaveforespørsler.

Course code: DP-1513
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

This course provides thorough training to help you work smarter and more efficiently with Excel 2003. You will learn everything from the basics, such as, editing, formatting, formulas and printing, to more advanced topics. This course has been approved by Datakortet AS (Ltd.), and is in line with the content of Module 4 - Spreadsheets, in Datakortet's 4.0 Curriculum.

 

Course Content

- Introduction to Excel

- Editing

- Formulas

- Formatting

- Functions

- Diagram

- Multiple spreadsheets

- Images and objects

- Lists and tables

- Printing

- Internet and distribution

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 11415,-

The course is only available in Norwegian

 

Etter å ha gjennomført og bestått teorimodul 1.1 (8 timer) og 2.3 (16 timer), skal eleven gjennomføre modul 2.7 (16 timer) og 3.7 (8 timer). Dette skal gi førerne en god generell grunnopplæring i sikker bruk og praktisk forståelse for prinsippene for traverskraner.

 

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner samtidig som kurset gir deltakerne god innsikt i kranens konstruksjon og virkemåte. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4.

 

Innhold
- Konstruksjon
- Oppbygging
- Betjening
- Bruksegenskaper
- Bruksområder
- Sikkerhetsutstyr
- Viktige kontrollpunkter
- Vedlikehold
Hits per page
| 4 ... |