Renewables

Course catalogue

hits
174
Course code: RVT-952
Course type: E-learning course
Duration: 60 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 30,-

Understanding the common pitfalls of parenting, how to provide constructive discipline, and how to develop a healthy relationship with your child are just a few ways to identify areas for connection and improvement. This course is intended to help you as parents not only define your role and style, but to improve upon problem areas. You will be able to identify with the content and then think about how you can apply it to your own experience.   Most parents recognize that this role can be a challenging one and that those who serve in it are often a work in progress. Identifying areas for improvement and understanding what it takes to raise successful children is pivotal. You will get examples to consider what you can do to be more helpful to your children, create a loving and nurturing environment, and help their development in the most effective way possible.

Course code: KOL-003
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9975,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- G11 stroppekurs (se KOL-001)
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

Course code: RVT-959
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 15,-

Delivering a successful presentation over the web is absolutely achievable. The key is knowing the rules and the tools that will facilitate the accomplishment of your goals.   The purpose of this course is to help you successfully deliver dynamic and engaging web-based presentations. This will begin with a clear understanding of what a web-based presentation is and how it differs from other web-based activities, like web meetings and conference calls.  Then, we'll explore common terminology related to conducting a web-based presentation as well as the various web tools available for the delivery of those presentations. To help you with the design, preparation, and delivery of your presentations, we'll also explore tips and tricks for engaging your audience, and how to prepare for the unexpected.

Course code: LSI-003
Course type: E-learning course
Duration: 3 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 990,-
Course code: RVT-956
Course type: E-learning course
Duration: 1 Hour
Language: English
Price: GBP 30,-

Deploy meeting management skills to meet the goals of the meeting in the available time.

 

G4 Traverskran med praksis Modul 2.7, 3.7 + 4.7

Course code: KOL-015
Course type: Classroom course
Duration: 5 days / 40 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

Modul 4.7 - G4 Bedriftsoppl. - 32 timer Oppl.virksomhet-16 timer

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-028
Course type: Classroom course
Duration: 16 timer
Language: Norsk
Price: From NOK 10200,-

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon
Norsok Standard R-003N og R-005N - Sikker bruk av løfteutstyr.

Kursets målsetning:

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Introduksjon
Oppbygning av ståltau
Standarder for ståltau
Ståltau til kraner og maskiner
Bestilling av ståltau
Definering av bruddlaster
Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
Smøring og vedlikehold
Ståltau skiver
Vinsjer og tromler
Termineringer og endefester
Typiske feil og skader
Kontroll av ståltau etter ISO 4309
Teoretisk og praktisk kontroll
Utfylling av kontroll/evalueringsskjema
Eksamen/test

Læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj er inkludert i kursavgiften.

This course is only available in Norwegian.

Course code: DP-2151
Course type: E-learning course
Duration: 5 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 395,-

Only in Norwegian.

 

E-læringskurset IT-sikkerhet tar for seg de mest sentrale problemstillingene knyttet til sikkerhet rundt bruken av datautstyr som datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett. Du vil få kunnskap om ulike «feller» du som bruker lett kan gå i, samt nyttige og praktiske tips og veiledninger til hvordan du kan unngå at data kommer på avveie eller ødelegges permanent.

E-læringskurset inneholder hele 50 opplæringsvideoer. Etter endt opplæring kan du ta en ettertest for å måle dine nye kunnskaper. Ved bestått ettertest får du tilgang til et kursbevis.

Mens andre kurs fra DataPower Learning fokuserer på å bruke IT-verktøy effektivt, vil dette e-læringskurset gi deg innsikt i å bruke IT trygt og sikkert. E-læringskurset passer for databrukere i alle typer bedrifter og organisasjoner.

 

Kursinnhold

- Datamaskinen 

- Passord 

- Ute av kontoret 

- Minnepinner 

- Sikkerhetskopi 

- E-post

- Internett

Course code: DP-2249
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i PowerPoint 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. En komplett e-læring med både grunnleggende og videregående emner. E-læringskurset inneholder 68 opplæringsvideoer.

 

Kursinnhold

- Utforming
- Tekst
- Bilder
- Figurer
- SmartArt-grafikk
- Diagram
- Tabeller
- Framvisning
Course code: RVT-957
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 15,-

It is becoming increasingly rare in today's business climate for all team members to be located centrally or working from a single office. Whether it is satellite offices, team members working at home, or offsite third party vendors, the workforce of today is more than likely dispersed among a variety of offices in separate locations. In this interactive online course, we will examine the factors that necessitate a remote and often globally distributed workforce. We will also discuss best practices for managing offsite teams and pitfalls to avoid in the process

Course code: DP-2263
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i tekstbehandlingsprogrammet Word 2016. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. En komplett e-læring med både grunnleggende og videregående emner. E-læringskurset inneholder 79 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Redigering

- Formatering

- Sideformatering

- Språkverktøy

- Tabeller

- Illustrasjoner

- Maler og skjema

- Fletting

Course code: MUK-160
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: Brazilian Portuguese
Price: GBP 40,-

Course Goal: This course aims to provide an overview of management of change. The course focuses on the steps of the management of change process, the roles and responsibilities of personnel, and the risks involved in change management and their associated control measures.

Learning Objectives:

LO1 Explain why the effective management of change is an essential part of operations in the Oil and Gas Industry

LO2 Define ‘change’

LO3 Describe the key stages in the management of change process 

LO4 Identify the key roles and responsibilities involved in effective management of change 

LO5 Identify the risks associated with management of change

LO6 Explain how the risks associated with management of change can be managed

Grunnkurs Varme Arbeider

Course code: KOL-020
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Varme arbeider innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, mangel på kunnskap og omtanke. Noen av brannene innebærer også tap av arbeidsplasser og av kulturhistoriske bygninger. De som utfører varme arbeider må forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår. Derfor har forsikringsselskapene innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

 

Sertifikat for varme arbeider har en gyldighet på 5 år.


This course is only available in Norwegian.

Course code: RVT-967
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 15,-
In today's business world, email is often the preferred means of exchanging information, yet many organizations overlook this very important form of business communication. So much of our daily social and business interactions occur over the Internet that it is very easy to take such an important means of communication for granted. Because of the preference for email interaction over other forms of communication, utilizing email in a professional and efficient manner is vital for success.    This course discusses ways to make this most important means of communication effective and efficient so you can produce stellar emails that grab your reader's attention. Tips for structuring emails will be presented, as well as knowledge about proper professional email tone and language.
Course code: EXT-007
Course type: Blended course
Duration: 5 hours + 1 day cla ...
Language: Norwegian
Price: From NOK 11200,-

This course combines self-study by e-learning and classroom training with demonstrations and examples which is useful when working in explosive atmospheres.

This course is made for personnel involved in selection, erection, inspection and maintenance of equipment for potentially explosive atmospheres.

The courses give an introduction and repetition in different subjects treated in the relevant IEC 60079 Standards (NEK EN 60079).

Course code: LSI-004
Course type: E-learning course
Duration: 7 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 1490,-
Course code: EXT-006
Course type: Blended course
Duration: 8-hour e-learning + ...
Language: English, Norwegian
Price: From NOK 11200,-

This course combines self-study by e-learning and classroom training with demonstrations and examples which is useful when working in explosive atmospheres.

The course is suitable for personnel who should have an introduction in potentially explosive areas, marking, equipment, and requirements.

Participants will be introduced to the relevant parts of the NEK 420, IEC 60079 standard (NEK EN 60079-standards) as well as national adaptations where relevant.

Course code: DP-2267
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i den digitale notatblokken OneNote 2016. En kombinasjon av videoer, teori, eksempler, oppskrifter og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. E-læringskurset inneholder 52 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Notater

- Innholdselementer

- Outlook

- Søking

- Delte notatblokker

- Mobilappen

Course code: DP-2264
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i presentasjonsprogrammet PowerPoint 2016. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. En komplett e-læring med både grunnleggende og videregående emner. E-læringskurset inneholder 82 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Utforming

- Tekst

- Bilder

- Figurer

- SmartArt-grafikk

- Diagram

- Tabeller

- Medier

- Framvisning

Course code: DP-2255
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i Outlook 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. E-læringskurset inneholder 43 opplærings-videoer.

 

Course Content

- Sending av meldinger 

- Behandling av meldinger 

- Kalender 

- Personer 

- Oppgaver og notater

Hits per page