Renewables

Course catalogue

hits
166

G4 Traverskran med praksis Modul 2.7, 3.7 + 4.7

Course code: KOL-015
Course type: Classroom course
Duration: 5 days / 40 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

Modul 4.7 - G4 Bedriftsoppl. - 32 timer Oppl.virksomhet-16 timer

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: KOL-028
Course type: Classroom course
Duration: 16 timer
Language: Norsk
Price: From NOK 10200,-

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon
Norsok Standard R-003N og R-005N - Sikker bruk av løfteutstyr.

Kursets målsetning:

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Introduksjon
Oppbygning av ståltau
Standarder for ståltau
Ståltau til kraner og maskiner
Bestilling av ståltau
Definering av bruddlaster
Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
Smøring og vedlikehold
Ståltau skiver
Vinsjer og tromler
Termineringer og endefester
Typiske feil og skader
Kontroll av ståltau etter ISO 4309
Teoretisk og praktisk kontroll
Utfylling av kontroll/evalueringsskjema
Eksamen/test

Læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj er inkludert i kursavgiften.

This course is only available in Norwegian.

Course code: DP-2151
Course type: E-learning course
Duration: 5 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 395,-

Only in Norwegian.

 

E-læringskurset IT-sikkerhet tar for seg de mest sentrale problemstillingene knyttet til sikkerhet rundt bruken av datautstyr som datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett. Du vil få kunnskap om ulike «feller» du som bruker lett kan gå i, samt nyttige og praktiske tips og veiledninger til hvordan du kan unngå at data kommer på avveie eller ødelegges permanent.

E-læringskurset inneholder hele 50 opplæringsvideoer. Etter endt opplæring kan du ta en ettertest for å måle dine nye kunnskaper. Ved bestått ettertest får du tilgang til et kursbevis.

Mens andre kurs fra DataPower Learning fokuserer på å bruke IT-verktøy effektivt, vil dette e-læringskurset gi deg innsikt i å bruke IT trygt og sikkert. E-læringskurset passer for databrukere i alle typer bedrifter og organisasjoner.

 

Kursinnhold

- Datamaskinen 

- Passord 

- Ute av kontoret 

- Minnepinner 

- Sikkerhetskopi 

- E-post

- Internett

Course code: DP-2249
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i PowerPoint 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. En komplett e-læring med både grunnleggende og videregående emner. E-læringskurset inneholder 68 opplæringsvideoer.

 

Kursinnhold

- Utforming
- Tekst
- Bilder
- Figurer
- SmartArt-grafikk
- Diagram
- Tabeller
- Framvisning
Course code: DP-2263
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i tekstbehandlingsprogrammet Word 2016. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. En komplett e-læring med både grunnleggende og videregående emner. E-læringskurset inneholder 79 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Redigering

- Formatering

- Sideformatering

- Språkverktøy

- Tabeller

- Illustrasjoner

- Maler og skjema

- Fletting

Course code: MUK-160
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: Brazilian Portuguese
Price: GBP 40,-

Course Goal: This course aims to provide an overview of management of change. The course focuses on the steps of the management of change process, the roles and responsibilities of personnel, and the risks involved in change management and their associated control measures.

Learning Objectives:

LO1 Explain why the effective management of change is an essential part of operations in the Oil and Gas Industry

LO2 Define ‘change’

LO3 Describe the key stages in the management of change process 

LO4 Identify the key roles and responsibilities involved in effective management of change 

LO5 Identify the risks associated with management of change

LO6 Explain how the risks associated with management of change can be managed

Grunnkurs Varme Arbeider

Course code: KOL-020
Course type: Classroom course
Duration: 8 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Varme arbeider innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, mangel på kunnskap og omtanke. Noen av brannene innebærer også tap av arbeidsplasser og av kulturhistoriske bygninger. De som utfører varme arbeider må forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår. Derfor har forsikringsselskapene innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

 

Sertifikat for varme arbeider har en gyldighet på 5 år.


This course is only available in Norwegian.

Course code: APP-013
Course type: E-learning course
Duration: 90 Minutes
Language: Norwegian
Price: NOK 1390,-

Kurset er for utførende personell som har arbeid som kan påvirke sikkerheten for elektriske anlegg ved bruk av mulige tennkilder

 

Kurset er i hht EN IEC 60079-14, NEK 420, Petroleumsloven, ATEX- Direktivet.

Course code: EXT-007
Course type: Blended course
Duration: 5 hours + 1 day cla ...
Language: Norwegian
Price: From NOK 11200,-

This course combines self-study by e-learning and classroom training with demonstrations and examples which is useful when working in explosive atmospheres.

This course is made for personnel involved in selection, erection, inspection and maintenance of equipment for potentially explosive atmospheres.

The courses give an introduction and repetition in different subjects treated in the relevant IEC 60079 Standards (NEK EN 60079).

Course code: LSI-004
Course type: E-learning course
Duration: 7 hour
Language: Norwegian
Price: NOK 1490,-
Course code: EXT-006
Course type: Blended course
Duration: 8-hour e-learning + ...
Language: English, Norwegian
Price: From NOK 11200,-

This course combines self-study by e-learning and classroom training with demonstrations and examples which is useful when working in explosive atmospheres.

The course is suitable for personnel who should have an introduction in potentially explosive areas, marking, equipment, and requirements.

Participants will be introduced to the relevant parts of the NEK 420, IEC 60079 standard (NEK EN 60079-standards) as well as national adaptations where relevant.

Course code: AST-009
Course type: E-learning course
Duration: 6 hours
Language: English
Price: GBP 95,-

Provided in association with Astutis, approved centre 1857.


IOSH Working Safely is an essential short course for employees of organisations in any industry sector who need a grounding in health and safety. 

 

Provides an awareness of general workplace hazards and focuses on why health and safety is important to the well-being of the individual worker and those around them.

 

On completion of the course, learners will be able to:

 

• Why staff must work safely

• Staff's responsibility towards health, safety and wellbeing

• The difference between hazards and risks

• Hazard and risk identification, impact and how to control them

• The importance of safety performance within the workplace and how to improve it

• How industry affects the environment

 

Course code: DP-2267
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i den digitale notatblokken OneNote 2016. En kombinasjon av videoer, teori, eksempler, oppskrifter og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. E-læringskurset inneholder 52 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Notater

- Innholdselementer

- Outlook

- Søking

- Delte notatblokker

- Mobilappen

Course code: DP-2264
Course type: E-learning course
Duration: Not set
Language: Norsk
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i presentasjonsprogrammet PowerPoint 2016. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene og verktøyene. En komplett e-læring med både grunnleggende og videregående emner. E-læringskurset inneholder 82 opplæringsvideoer.

E-læringskurset er tilpasset Office 365.

Testene i e-læringskurset måler kunnskap før, under og etter opplæringen. Når ettertesten er bestått får du tilgang til et kursbevis i PDF-format som enkelt kan lagres eller skrives ut.

 

Innhold:

- Før du starter

- Utforming

- Tekst

- Bilder

- Figurer

- SmartArt-grafikk

- Diagram

- Tabeller

- Medier

- Framvisning

Course code: DP-2255
Course type: E-learning course
Duration: 7 hours
Language: Norwegian
Price: NOK 450,-

E-læringskurset gir deg en opplevelsesrik og praktisk opplæring i Outlook 2013. En kombinasjon av videoer, teori, oppskrifter, oppgaver og tester gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. E-læringskurset inneholder 43 opplærings-videoer.

 

Course Content

- Sending av meldinger 

- Behandling av meldinger 

- Kalender 

- Personer 

- Oppgaver og notater

Course code: KOL-009
Course type: Classroom course
Duration: 42 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 9800,-

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck.

Truckfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den trucken som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve som innbefatter kontroll og bruk av aktuelle trucker.

Bestått praktisk prøve på aktuelle trucker vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Modul 2.2 (14 timer) Truck 

Modul 3.2 (6 timer) Praktisk bruk

Modul 4.2 Bedriftsoppl. - 20 timer Oppl.virksomhet-14 timer

 

The course is only available in Norwegian.

 

Enkle løfteinnretninger. Modul P-2.4

Course code: KOL-013
Course type: Classroom course
Duration: 2 days / 16 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Hensikten med kurset er å gi blivende riggere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av: Fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger (enkle travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og eltaljer og transportable vinsjer.Opplæringen gir kandidaten god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle løfteinnretningers og transportable vinsjers konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.

Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs før kursstart.

Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske som er nødvendig for å kunne gjennomføre det praktiske riggekurset, Modul O 3.2.

Kurset avsluttes med en teoretisk prøve. 


Kursinnhold
- Fallsikringsutstyr
- Travers- og søyle- svingkraner
- Håndtaljer, luft- og el-taljer
- Transportable vinsjer
- Avsluttende teoretisk prøve

This course is only available in Norwegian.

Course code: EXT-008
Course type: Blended course
Duration: 5-hour e-learning + ...
Language: Norwegian
Price: From NOK 11200,-

 

This course combines self-study by e-learning and classroom training with demonstrations and examples which is useful when working in explosive atmospheres.

The concept intrinsic safety is unlike the other Ex protection concepts as it is a system concept. Therefore, it is necessary to understand the system as a whole, how the environment and individual components affect the system to maintain the integrity of the intrinsically safe system.

Course code: AST-004
Course type: E-learning course
Duration: 500 hours
Language: English
Price: GBP 3528,-

Provided in association with Astutis, NEBOSH Learning Partner 807.


The NEBOSH International Diploma in Occupational Health and Safety is an advanced health and safety qualification. Equivalent to an undergraduate degree in OHS. The NEBOSH Diploma is NEBOSH's flagship qualification. It is recognised by employers and professional bodies in over 180 countries around the world!

 

The qualification will develop competence in all areas of health and safety so you can reduce risk in dangerous environments and keep people safe. It is the ideal course if you want a successful, long-term career in health and safety.

 

Unit A: Managing Health and Safety

This unit provides an in-depth understanding of the key areas for managing health and safety, covering moral, economic and societal drivers, health & safety law and health & safety management systems. 

 

A1 - Principles of health & safety management

A2 - Principles of health & safety law

A3 - Criminal Law

A4 - Civil Law

A5 - Loss causation and incident investigation

A6 - Measuring and reviewing health and safety           

A7 - Identifying hazards, assessing and evaluating risk

A8 - Risk control

A9 - Organisational factors

A10 - Human factors

A11 - The role of health & safety practitioner

 

Unit B: Hazardous Agents in the Workplace

Unit B details all major aspects of managing chemical, biological, physical and physiological hazards in the workplace.

 

B1 - Managing Occupational Health

B2 - Identification, assessment & evaluation of hazardous substances

B3 - Control of hazardous substances

B4 - Monitoring and measuring

B5 - Biological agents

B6 - Physical agents - noise and vibration

B7 - Physical agents - radiation

B8 - Mental ill-health & dealing with violence & aggression at work

B9 - Musculoskeletal risks and controls

B10 - Work environment risks and controls

 

Unit C: Workplace and Work Equipment Safety

Unit C provides a thorough understanding of how to create and manage safe working environments, covering welfare, fire, dangerous substances, work equipment, electricity, construction and transport. 

 

C1 - Workplace welfare requirements and specific workplace issues

C2 - Fire and explosion

C3 - Workplace fire risk assessment

C4 - Storage, handling and processing of dangerous substances

C5 - Work equipment (general)

C6 - Work equipment (workplace machinery)

C7 - Mobile, lifting, access and work at height equipment

C8 - Electrical safety 

C9 - Construction & works of a temporary nature - hazards and controls

C10 - Workplace transport and driving for work

Course code: AST-003
Course type: E-learning course
Duration: Approx. 90 hours
Language: English
Price: GBP 780,-

Provided in association with Astutis, NEBOSH Learning Partner 807.


The NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (IG) is one of the leading health and safety qualifications recognized globally.  It helps develop your understanding of general workplace issues and how they can be applied in different sectors around the world.

 

The new NEBOSH International Certificate focuses on the role of a real-life health and safety professional. It looks at the real, everyday risks that people encounter and how to manage them to help protect people and profits. 

 

You'll develop the essential risk management skills to create a safe and healthy workplace. And, you’ll have the foundation knowledge to make recommendations to your employer to help them improve health and safety management.

 

Upon completion of this course, learners will be able to:

 

• Justify health and safety improvements using moral, financial and legal arguments

• Advise on the main duties for health and safety in the workplace and help their organisation manage contractors

• Work within a health and safety management system, recognising what effective policy, organisational responsibilities and arrangements should look like

• Positively influence health and safety culture and behaviour to improve performance in their organisation

• Do a general risk assessment in their own workplace – profiling and prioritising risks, inspecting the workplace, recognising a range of common hazards, evaluating risks (taking account of current controls), recommending further control measures, planning actions

• Recognise workplace changes that have significant health and safety impacts and effective ways to minimise those impacts

• Develop basic safe systems of work (including taking account of typical emergencies) and knowing when to use permit-to-work systems for special risks

• Take part in incident investigations

• Help their employer to check their management system effectiveness – through monitoring, audits and reviews

 

Hits per page