Oil and Gas
Back to the course catalogue

EX grunnleggende - Norsk versjon

Course information

Target group:

Alle som jobber i eksplosjonsfarlige områder.

Description:

Dette er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder, kan utføre arbeidet på en sikker og god måte.


Kurset dekker de kravene som stilles til personell som arbeider i eksplosjonsfarlige områder. Teorien er hentet fra CENELEC og IEC sine normer.


Ved hjelp av tekst, bilder, video, animasjoner og 3D blir man bedre kjent med eksplosjonsfarlige områder og deres særtrekk.

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.