Oil and Gas
Back to the course catalogue

G20: Fastmontert hydraulisk kran - med stroppekurs - norsk versjon

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner
- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter
- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
- Kapasiteter - tabellbruk
- Kranførerinstruks
- Ståltau til kraner og vinsjer
- Tromler - ståltauskiver
- Sikker bruk av løfteredskap 

Course classes Total hits: 12

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 19 2017-05-08 2017-05-08 09:00 2017-05-12 16:00 Bergen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 24 2017-06-12 2017-06-12 09:00 2017-06-16 16:00 Bergen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 25 2017-06-19 2017-06-19 10:00 2017-06-23 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 33 2017-08-14 2017-08-14 09:00 2017-08-18 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 34 2017-08-21 2017-08-21 09:00 2017-08-25 16:00 Laksevåg >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 37 2017-09-11 2017-09-11 09:00 2017-09-15 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 39 2017-09-25 2017-09-25 09:00 2017-09-29 16:00 Laksevåg >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 41 2017-10-09 2017-10-09 09:00 2017-10-13 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 44 2017-10-30 2017-10-30 09:00 2017-11-03 16:00 Laksevåg >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 45 2017-11-06 2017-11-06 09:00 2017-11-10 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 09:00 2017-12-08 16:00 Laksevåg >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 49 2017-12-04 2017-12-04 09:00 2017-12-08 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Total hits: 12
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.