Oil and Gas
Back to the course catalogue

G20: Fastmontert hydraulisk kran - med stroppekurs - norsk versjon

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner
- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter
- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
- Kapasiteter - tabellbruk
- Kranførerinstruks
- Ståltau til kraner og vinsjer
- Tromler - ståltauskiver
- Sikker bruk av løfteredskap 

Course classes Total hits: 10

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
BIKS AS 10 2018-03-02 2018-03-05 09:00 2018-03-09 15:30 Laksevåg -Bergen >10 NOK 11000,-
Kis kompetanse AS 11 2018-03-12 2018-03-12 08:30 2018-03-16 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 12 2018-03-19 2018-03-19 09:00 2018-03-23 16:00 Bergen >10 NOK 11850,-
BIKS AS 15 2018-04-06 2018-04-09 09:00 2018-04-13 15:30 Laksevåg -Bergen >10 NOK 11000,-
Kis kompetanse AS 16 2018-04-16 2018-04-16 08:30 2018-04-20 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
BIKS AS 22 2018-05-25 2018-05-28 09:00 2018-06-01 15:30 Laksevåg -Bergen >10 NOK 11000,-
Kis kompetanse AS 23 2018-06-04 2018-06-04 08:30 2018-06-08 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 24 2018-06-11 2018-06-11 09:00 2018-06-15 16:00 Bergen >10 NOK 11850,-
BIKS AS 25 2018-06-15 2018-06-18 09:00 2018-06-22 15:30 Laksevåg -Bergen >10 NOK 11000,-
Kis kompetanse AS 27 2018-07-02 2018-07-02 08:30 2018-07-06 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Total hits: 10
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.