Oil and Gas
Back to the course catalogue

G20: Fastmontert hydraulisk kran - med stroppekurs - norsk versjon

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner
- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter
- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
- Kapasiteter - tabellbruk
- Kranførerinstruks
- Ståltau til kraner og vinsjer
- Tromler - ståltauskiver
- Sikker bruk av løfteredskap 

Course classes Total hits: 11

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 27 2018-07-02 2018-07-02 08:30 2018-07-06 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 33 2018-08-13 2018-08-13 08:30 2018-08-17 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 34 2018-08-20 2018-08-20 09:00 2018-08-24 16:00 Scandic Bergen City >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 37 2018-09-10 2018-09-10 08:30 2018-09-14 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 38 2018-09-17 2018-09-17 09:00 2018-09-21 16:00 Scandic Bergen City >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 41 2018-10-08 2018-10-08 08:30 2018-10-12 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 42 2018-10-15 2018-10-15 09:00 2018-10-19 16:00 Scandic Bergen City >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 45 2018-11-05 2018-11-05 08:30 2018-11-09 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 46 2018-11-12 2018-11-12 09:00 2018-11-16 16:00 Scandic Bergen City >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 49 2018-12-03 2018-12-03 08:30 2018-12-07 16:00 Kis Kompetanse AS >10 NOK 10125,-
Kis kompetanse AS 50 2018-12-10 2018-12-10 09:00 2018-12-14 16:00 Scandic Bergen City >10 NOK 10125,-
Total hits: 11
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.