Back to the course catalogue

G20: Fastmontert hydraulisk kran - med stroppekurs - norsk versjon

Course information

Target group:

Kurs for operatører av fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer.

Description:

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20.

 

Kursinnhold

- Oppbygging av forskjellige typer hydrauliske kraner
- Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
- Mekanikk - krefter som virker på forskjellige konstruksjoner
- Hydraulikksystemer, pumper, ventiler - virkemåter
- Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
- Kapasiteter - tabellbruk
- Kranførerinstruks
- Ståltau til kraner og vinsjer
- Tromler - ståltauskiver
- Sikker bruk av løfteredskap 

Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 45 2016-11-07 2016-11-07 09:00 2016-11-11 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 46 2016-11-14 2016-11-14 09:00 2016-11-18 16:00 Laksevåg >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 49 2016-12-05 2016-12-05 09:00 2016-12-09 16:00 Drammen >10 NOK 11850,-
Kis kompetanse AS 50 2016-12-12 2016-12-12 09:00 2016-12-16 16:00 Laksevåg >10 NOK 11850,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.