Oil and Gas
Back to the course catalogue

G11: Stropp og anhuker - (Modul 1.1 og 2.3) - norsk versjon

Course information

Target group:

Personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.

Description:

Dette kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører. Eleven skal gjennomføre teorimodul 1.1 (8 timer) og modul 2.3 (16 timer). For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

Kurset er faglig oppdatert og vil gi deltagerne meget bra kompetanseheving.

 

Kursinnhold
- Lover og forskrifter
- Kort innføring i håndtering av farlig gods
- HMS – helse, miljø og sikkerhet
- Sakkyndig kontroll
- Oppbygging av løfteredskap
- Kasseringsregler for løfteredskap
- Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler med mer.
- Sikker bruk av løfteutstyr
- Bruk av tabell for riktig valg av løfteutstyr
- Signaler - tegn
- Vektbedømmelse

- Ståltau - heisetau

Course classes Total hits: 28

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Kis kompetanse AS 9 2017-02-27 2017-02-27 08:30 2017-03-01 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Sots 10 2017-02-27 2017-03-06 2017-03-08 Stavanger NOK 5700,-
Rosenberg WorleyParsons AS 11 2017-03-11 2017-03-15 08:00 2017-03-17 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Kis kompetanse AS 12 2017-03-20 2017-03-20 08:30 2017-03-22 16:00 Bergen >10 NOK 6900,-
Gantic 12 2017-03-18 2017-03-20 2017-03-22 Gantic, Ågotnes NOK 5100,-
Kis kompetanse AS 13 2017-03-27 2017-03-27 08:30 2017-03-29 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Sots 14 2017-03-27 2017-04-03 2017-04-05 Stavanger NOK 5700,-
Rosenberg WorleyParsons AS 16 2017-04-15 2017-04-19 08:00 2017-04-21 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Kis kompetanse AS 17 2017-04-24 2017-04-24 08:30 2017-04-26 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Gantic 17 2017-04-22 2017-04-24 2017-04-26 Gantic, Ågotnes NOK 5100,-
Kis kompetanse AS 19 2017-05-08 2017-05-08 08:30 2017-05-10 16:00 Bergen >10 NOK 6900,-
Sots 19 2017-05-01 2017-05-08 2017-05-10 Stavanger NOK 5700,-
Kis kompetanse AS 21 2017-05-22 2017-05-22 08:30 2017-05-24 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 21 2017-05-18 2017-05-22 08:00 2017-05-24 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Gantic 22 2017-05-27 2017-05-29 2017-05-30 Gantic, Ågotnes NOK 5100,-
Kis kompetanse AS 24 2017-06-12 2017-06-12 08:30 2017-06-14 16:00 Bergen >10 NOK 6900,-
Sots 24 2017-06-05 2017-06-12 2017-06-14 Stavanger NOK 5700,-
Rosenberg WorleyParsons AS 24 2017-06-10 2017-06-14 08:00 2017-06-16 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Kis kompetanse AS 25 2017-06-19 2017-06-19 08:30 2017-06-21 16:00 Drammen >10 NOK 6900,-
Rosenberg WorleyParsons AS 27 2017-07-01 2017-07-05 08:00 2017-07-07 16:00 Stavanger >10 NOK 4500,-
Total hits: 28
Hits per page

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.