Oil and Gas

Course catalogue

hits
413
Course code: MUK-169
Course type: E-learning course
Duration: 120 minutes
Language: English
Price: NOK 1500,-

Who is this course for?

All personnel who are involved in offshore drilling.


Is previous experience required?

No previous experience is required to complete this course. 


How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of well control and the systems used in the process and is based upon the International Well Control Forum (IWCF) Level 1 Syllabus.


How will this course benefit my company?

This course will benefit companies by ensuring personnel have an understanding of well control and the relevant systems.


What standards are referred to in this course?

No standards or regulations are referenced in this course.


Is there an assessment?

Yes

Course code: VTK-003
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4725,-

Only in Norwegian

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr. Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.Kursinnhold
- Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
- Kilder til H2S og SO2
- Riktig bruk av deteksjonsutstyr
- Symptomer på eksponering
- Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
- Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
- Kunnskap om vindretning og evakuering
- Prosedyrer for entring av lukket rom
- Grenseverdier for H2S og SO2

Kurset bygger på følgende regelverk:
- API recommended practice 49 Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
- Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704

Course code: BVS-032
Course type: E-learning course
Duration: 1 hour
Language: English
Price: EUR 200,-

Presentation

This training course provides a general overview of the SOLAS requirements concerning radio communications and the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

Objectives

On completion of the training, students will be able to:

Know the requirements concerning radio communication equipment on board ships and offshore units.

Understand the GMDSS functional requirements.

Understand the means required for GMDSS tests and drills on board.

Know the requirements for EPIRB, radio lifesaving appliances and sources of energy for radio communication equipment.

Program

Safety radio surveys and certification

GMDSS functional requirements

o Land and satellite communications

o Inmarsat

o Functional requirements while at sea

o Distress urgency and safety radio communications

o Sea areas

o Maintenance of radio installation

o Maintenance of satellite EPIRB

o Maritime safety information

GMDSS equipment

o Equipment to be provided on board

o Core installation

o Inmarsat EGC

o NAVTEX

o Satellite EPIRB and VHF EPIRB

o Search and Rescue Transponder (SART)

o Digital Selective Calling (DSC)

o Two-way VHF radio-telephone

Main, emergency and reserve sources of power

Automatic battery chargers

Uninterrupted power supply (UPS)

Certificate

On completion of the training program, the student will be awarded:

A Certificate of SOLAS Safety Radio, issued by Bureau Veritas Solutions Marine & Offshore.

The Certificate of SOLAS Safety Radio is obtained after completion of the course and passing the online test.

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 12600,-

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: MUK-125
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of the common safety methods when using scaffolding over the sea.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to give an overview of requirements for safe scaffolding operations over sea.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of the requirements for the safe use of scaffolding over the sea.

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-187
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Course goal: This course aims to increase learners’ awareness of the risks, and consequences, of slips, trips and falls in the workplace and the control measures and steps that can be taken to reduce the risk of slips, trips and falls, based on industry best practice.

Target Audience: All onshore and offshore personnel

 

Learning Objectives

LO1 Outline the extent of the problem of slips, trips and falls at work

LO2 Identify the causes of slips, trips and falls

LO3 Describe the importance of following regulatory requirements to help reduce the risk of slips, trips and falls occurring

LO4 Explain the duties of employers in preventing slips, trips and falls in the workplace

LO5 Explain the hierarchy of controls in preventing, and reducing, the risk of slips

LO6 Explain the actions that can be taken to prevent and reduce the risk of trips

LO7 Explain the responsibilities of employees in preventing slips, trips and falls

 

 

Course code: ALT-004
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian - Exam avail ...
Price: From NOK 16500,-

This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam, surface and subsea BOP stack at supervisor level.

A printed course manual and exercise book is provided for all attendees. The IWCF exam is included in the course.

The course has been made on basis of the recommendations for enhancements to well control training, issued by the International Association of Oil & Gas Producers (OGP).

 

Course Content

- Kick prevention
- Shut in procedures
- Well control methods
- Kill sheet calculations
- Practical simulator training
- Circulation methods
- Practical simulator assessment
- IWCF written exam on the last day (Friday)

 

Courseprovider is Altus Intervention

Please note! The course is in Norwegian, however you have the option to select the exam language to be English

Course code: MUK-227
Course type: E-learning course
Duration: 120 minutes
Language: English
Price: NOK 800,-

Who is this course for?
Offshore Marine Technicians

Is previous experience required?
You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

How will this course benefit me?
This course provides an introduction to radar systems and their use within the Oil and Gas Industry.

How will this course benefit my company?
By ensuring you are aware of the how phase behaviour and multiphase flow regimes can impact on hydrocarbon delivery.

What standards are referred to in this course?
N/A

Is there an assessment?
Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: VTK-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwergian
Price: From NOK 4725,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.


Kursinnhold
- Målebegreper for gassmåling
- Målemetoder
- Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
- Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
- Instrumentets begrensninger
- Farer ved for lite og for mye oksygen
- Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
- Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
- Arbeid i lukket rom
- Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
- Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
- Kjennskap til gjeldende regelverk
- Oppgaver og praktiske øvelser


Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
- Forskrift 703 Utførelse av arbeid
- Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Course code: MUK-058
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Trainee Refinery Technicians.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide an overview of safe furnace operations.

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of safe furnace operations.

 

What standards are referred to in this course?

The course is made according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: RVT-954
Course type: E-learning course
Duration: 60 minutes
Language: English (US)
Price: GBP 30,-

Stress is our body's way of responding to physical, emotional, or mental demands. Although typically associated with negative circumstances, stress can be caused by both good and bad experiences. Our bodies react to stress by releasing chemicals into the blood to give us energy and strength to handle the situation. This evolutionary reaction can be a good thing when stress is caused by real physical danger; however, this survival response can wreak havoc if it builds up without a proper outlet. This interactive online course discusses signs and symptoms of stress, and explains the physical and emotional effects of built up stress, such as pain and anxiety. The course also describes stress management techniques, treatment options, and lifestyle changes to help alleviate stress.

Course code: MUK-211
Course type: E-learning course
Duration: 30 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?
All relevant personnel.

Is previous experience required?
You do not need prior knowledge or experience to complete this course and it is assumed that you are competent in your designated role

How will this course benefit me?
This course aims to provide personnel with an overview of how the Working Time Regulations impact on their working hours and the importance of effectively managing and assess the risks posed by fatigue in the workplace.

How will this course benefit my company?
By ensuring you have an overview of how the Working Time Regulations impact on their working hours and the importance of effectively managing and assess the risks posed by fatigue in the workplace.

What standards are referred to in this course?
N/A

Is there an assessment?
Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-195
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: Norwegian
Price: NOK 500,-

Course Goal:  This course aims to increase learners’ awareness of the risks, and consequences, of slips, trips and falls in the workplace and the control measures and steps that can be taken to reduce the risk of slips, trips and falls, based on industry best practice.

 

Is there an assessment? 

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

 

Learning Objectives

LO1 Outline the extent of the problem of slips, trips and falls at work

LO2 Identify the causes of slips, trips and falls

LO3 Describe the importance of following regulatory requirements to help reduce the risk of slips, trips and falls occurring

LO4 Explain the duties of employers in preventing slips, trips and falls in the workplace

LO5 Explain the hierarchy of controls in preventing, and reducing, the risk of slips

LO6 Explain the actions that can be taken to prevent and reduce the risk of trips

LO7 Explain the responsibilities of employees in preventing slips, trips and falls

Course code: MUK-009P
Course type: E-learning course
Duration: 45 minutes
Language: Brazilian Portuguese
Price: NOK 500,-

This course aims to give personnel the knowledge required to understand the hazards and controls associated with noise in the workplace.

 

Course Content

LO1 Describe what noise-induced hearing loss is, and identify the early warning signs and symptoms to look out for

LO2 Explain the workings of the human ear, how noise exposure causes damage, and the effects of such damage

LO3 Explain the responsibilities and duties of employers and employees under current legislation

LO4 Explain how noise is measured and identify the noise levels above which employers should take action to reduce exposure

LO5 Explain the risk assessment requirements

LO6 Identify the control measures that should be taken to reduce exposure to noise

LO7 Explain the requirements for hearing protection; how to use the different methods of hearing protection and the importance of maintaining hearing protection

LO8 Explain the importance of healthsurveillance

Course code: BIKS-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 days (24 hours)
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Course code: MUK-152
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is the course for?

Personnel requiring an awareness or understanding of lubrication systems.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will the course benefit me?

This course aims to introduce learners to the role of lubrication systems in maintaining mechanical equipment.

 

How will the course benefit my company?

By ensuring you are introduced to the role of lubrication systems in maintaining mechanical equipment.

 

What standards are referenced in the course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-148
Course type: E-learning course
Duration: 15 minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is the course for?

Personnel who require an overview of the steps involved in the process of disconnecting flowlines.

Is previous experience required?

You do not require previous experience to complete this course.

How will the course benefit me?

By providing you with an overview of the steps involved in the process and disconnecting flowlines and the associated safety controls.

How will the course benefit my company?

By ensuring personnel are aware of the hazards posed by disconnecting flowlines and the steps that should be followed to ensure that the work is carried out safely.

What standards are referenced in the course?

This course does not refer to specific legislation or standards.

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Course code: MUK-149
Course type: E-learning course
Duration: 15 Minutes
Language: English
Price: NOK 500,-

Who is this course for?

Personnel who require awareness or understanding of safety measures to take when using grinding equipment.

 

Is previous experience required?

You do not need prior knowledge or experience to complete this course.

 

How will this course benefit me?

This course aims to provide personnel with an overview of industry best practice in relation to the safe use of grinding equipment

 

How will this course benefit my company?

By ensuring you have an overview of the use of industry best practice in relation to the safe use of grinding equipment

 

What standards are referred to in this course?

This course does not refer to specific legislation or standards but is written according to industry best practice.

 

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%. 

Verneombud (40 timer)

Course code: KOL-014
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: Not set

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte. Kurset tilfredsstiller kravene i AML § 6-5 til opplæring av verneombud.

Kursinnhold
- Arbeid med og innføring i Arbeidsmiljøloven
- Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- AMU
- HMS system (internkontroll)
- Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Fysisk arbeidsmiljø
- Sykefravær og arbeidsmiljø
- AKAN
- Inkluderende arbeidsliv
- Varsling

This course is only available in Norwegian.

Course code: MUK-115
Course type: E-learning course
Duration: 40 minutes
Language: English
Price: NOK 600,-

Who is the course for?

All personnel who work in a role that may put them at risk of a hand or body injury.

Is previous experience required?

No previous experience is required to complete this course.

How will the course benefit me?

This course will provide learners with an introduction on how to prevent hand and body injuries in the workplace.

How will the course benefit my company?

This course to ensure personnel have the knowledge of how to protect their hands and body from injury in the workplace, by following safety measures and understanding procedures.

What standards are referenced in the course?

Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations (RIDDOR)

Is there an assessment?

Once you have completed the course, you will be asked a series of questions to check your knowledge and understanding. These are based on the learning objectives for the course and have a pass mark of 80%.

Hits per page
| 1 ... 14 ... |