Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassmålingskurs

Course information

Target group:

Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.

Description:

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.


Kursinnhold
- Målebegreper for gassmåling
- Målemetoder
- Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
- Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
- Instrumentets begrensninger
- Farer ved for lite og for mye oksygen
- Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
- Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
- Arbeid i lukket rom
- Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
- Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
- Kjennskap til gjeldende regelverk
- Oppgaver og praktiske øvelser


Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
- Forskrift 703 Utførelse av arbeid
- Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Course classes Total hits: 4

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Vestteknikk 35 2018-08-24 2018-08-28 09:00 2018-08-28 15:00 Vestteknikk AS 7 NOK 3900,-
Vestteknikk 40 2018-10-01 2018-10-04 09:00 2018-10-04 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 3900,-
Vestteknikk 45 2018-11-02 2018-11-06 09:00 2018-11-06 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 3900,-
Vestteknikk 49 2018-12-01 2018-12-04 09:00 2018-12-04 15:00 Vestteknikk AS >10 NOK 3900,-
Total hits: 4

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.