Oil and Gas

Course catalogue

hits
86
Course code: KOL-005
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14000,-

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av riggerutstyr. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås. Riggoperasjon: Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/ eller manuelle/ kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/ eller vertikal forflytning av last. Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringen som er nødvendig for å kunne gjennomføre selvstendige riggoperasjoner. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

 

Modul O-2.2: Fallsikring - Søylesvingkran / enkel traverskran - Taljer / vinsjer. (16 timer opplæring).

Modul O-3.2: Rigging (32 timer opplæring) Beviset kan utstyres med opplæringsbedriftens/virksomhetens logo.This course is only available in Norwegian.

Course code: NOG-143-2
Course type: Classroom course
Duration: 1-3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Kurset er utviklet i henhold til Norsk olje og gass plan for opplæring – kurs i fittings og small bore systemer.
Kurset skal gi deltageren grunnleggende kunnskap om oppbygging, virkemåte, montering, testing og vedlikehold av tubing-systemer med tilhørende fittings.
Kurset er en kombinasjon av teori og praksis og avsluttes med en nettbasert eksamen.
Kurskjøper oppfordres til å ta kontakt med aktuelt operatørselskap for å få informasjon om hvilke kurstilbydere det enkelte operatørselskap aksepterer.
 
Kursinnhold

Fittings
- Hovedtyper og deres virkemåte
- Problematikk: Sammenblanding av produsenter
- 1.gangs montering
- Gjenmontering
- Formontering
- Montasje verifisering
- Verktøy
 
Gjenger
- Gjengetyper og deres identifikasjon
- Fare for kaldsveising
- Gjengetabeller
- Gjengetetninger
- Krav til innskrudde gjenger i NPT-gjengeforbindelser
- Tetningsmåter
- Adaptere
 
Tubing
- Materialforståelse (galvaniske effekter). Henvisning til NORSOK M-001 og styrende dokumentasjon hos oppdragsgivere.
- Korrosjon
- Dimensjoner / veggtykkelse
- Merking / sertifisering
- Hvordan behandle tubing korrekt fra produksjon til ferdig montasje
- Forberedelser av tubing for montasje
- Råd knyttet til legging og bøying av tubing
- Bruk av ekspansjonssløyfer for å unngå utmatting
 
Høytrykk-fittings
- Hva menes med høytrykk
- Hvilke typer tubing-fitting (fabrikat) brukes typisk på norske anlegg for høytrykk
Course code: NS-1591-REP
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4500,-

The course provides knowledge about preparation, planning, execution and documentation of assembling the bolted connections. The course is a combination of theory and practice and concludes with a theoretical test and a practical test with sensor.

The main objective is to provide the necessary expertise, both knowledge and skills to executive responsible person to dismantle, assemble and attract bolted connections in accordance with EN 1591-4 chapter 8.

The timetable covers the following tables in EN 1591-4: 2013: 1, 2, 3, 6, 7, 8 and 9.

Course code: MAE-006
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: English, Norwegian
Price: From NOK 18900,-

After completing this course, participants will have the knowledge required to pass the IWCF Certification test. The IWCF Certification in Norway is a government imposed certificate for leading well service personnel and must be renewed every two years.

 

Course Content

- Self-study before the course starts

- Teaching and assignments

- Practical exercises on simulator

- The course ends with IWCF certification test

- Main reasons for well bore kick

- Interpretation of welll bore signals indicating a kick

- Shut-in procedures

- Well control calculations

- Circulations methods

- Simulator exercises

Course code: VTK-004
Course type: Classroom course
Duration: 3 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 10395,-

Only in Norwegian

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kurset går over tre dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.Kursinnhold
- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori
- Tilltaks- og grenseverdier for eksponering
- Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Ulike typer åndedrettsvern - fra filter til trykkluft
- Klargjøring, betjening/bruk og daglig vedlikehold av luftforsynt åndedrettsvern

Course code: KOL-002
Course type: Classroom course
Duration: 16 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 8400,-

Hensikten med kurset er å gi blivende kranførere god teoretisk og praktisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset gir elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis G20 Fastmontert hydrauliske kraner.

Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for Kranfører G20. 

Kursinnhold
- Innledning
- Konstruksjon
- Hydraulikk
- Mekanikk
- Lover / forskrifter / standarder
- Ståltau / vinsj / blokker
- Dokumentasjon
- Sikkerhetsbestemmelser
- Løfteredskap
- Øvingsoppgaver
- Eksamen

This course is only available in Norwegian.

Course code: NS-1591
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 14000,-

An important part of Hytorc Norway's overall concept is courses and training in working on flanges and bolted connections. We have been involved in the development of courses since OLF started its Gas Leakage Project in 2003 and up to today's requirements which are in accordance with NS-EN 1591-4.


The industry's requirements for training have yielded results in the form of a significant reduction in the number of leaks both on and offshore. Executing operators gain better understanding and increased competence, which also provides a safer everyday life in this important work.

Basic courses in flange work run over four days of theoretical and practical training. Examination is carried out for both parts and upon passing, this gives an approval that is valid for five years.

Within the expiration date, a one-day refresher course must be completed, which, upon passing, gives a new five-year validity.

In Stavanger and Bergen, courses are conducted in new adapted premises. In addition, we have the opportunity to hold complete courses at the customers.

The main goal of the course is to provide the necessary and required training to be able to perform independent work on flanges and bolted connections.

The timetable covers the following tables in
NS EN 1591-4: 2013: 1, 2, 3, 6, 7 and 8.


Course code: NOV-002
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norsk
Price: From NOK 22500,-

Dette kurset tilfredsstiller krav i Norsok R-003 tillegg B.8 og B.9 vedlikehold og verifikasjon av kompetanse. Simulator trening bør gjennomføres minst hvert tredje år for kranoperatører G5 offshorekran, dekksoperatører kan delta for å øke risikoforståelse, holde seg oppdatert på regelverk.

Målsetningen med kurset er at kranoperatør skal tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av G5 offshorekraner til å håndtere last internt på innretning, til og fra fartøy mellom faste eller flytende innretninger og undervannsløft på en sikker måte. Risikoforståelse, riktig adferd, teknisk systemforståelse og krav i NORSOK R-003 er hovedfokus under gjennomføring.


Kursinnhold: 
- Kartlegging av kompetanse
- Kjennskap til ulykker innen kran- og løfteoperasjoner
- Lover, forskrifter, standarder og brukermanual
- NORSOK R-003 sikker bruk av løfteutstyr
- Løfteinnretningens tekniske oppbygning og virkemåte
- Løfteinnretningens sikkerhetssystemer
- Vedlikehold og sakkyndig kontroll
- Planlegging av løfteoperasjoner
- Simulatortrening: kritiske løfteoperasjoner, personalløft med MOB-båt/personalbasket og løft under marginale værforhold
- Simulatortrening: Bruk av sikkerhetssystemer, AOPS, MOPS, nødlåring og nødkjøring
- Simulatortrening: fokus på personlig faktor og reaksjonsmøter
- Evaluering etter hver øvelse i simulator
- Teoretisk eksamen


Påmelding

- Påmeldingsskjema skal fylles ut og returneres sammen med en PO eller akseptert betalingsmetode.
- PO eller akseptert betalingsmetode kan sendes til RA-NOR-AMAdminSupport@nov.com. 
- Ordrebekreftelse og Joining Instruction vil bli sendt så snart deltakeren har fått plass.


Kansellering

- Hvis kjøper kansellerer mindre enn tretti (30) dager før oppstartsdato, vil kjøper bli belastet 100% av beløpet for opplæringen.
- Selger forbeholder seg retten til å kansellere og / eller planlegge ny dato på kurs med lav påmelding opptil to (2) uker før startdato for kurset.


No show

Ved manglende oppmøte, forbeholder selger seg retten til å fakturere kjøper for "no show" 100 % av beløpet for opplæringen.

 

NATIONAL OILWELL VARCO, L.P. OG DETS AFFILIATER VILKÅR OG BETINGELSER gjelder for alle kurs. 

Course code: NOG-143-1
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 19500,-

The course is in accordance with the Norwegian oil and gas training curricula - courses in valve technology.  The course is a combination of theory and practical application and concludes with a web-based exam, which takes about 2 hours to complete.


This training will help participants make their daily work with valves simpler and safer.
 
Course Content
- Operate different valve types optimally
- See the difference between the different types of valves
- See if valves are functioning properly
- Test valves
- Perform 1st line maintenance
- Ensure that valves are and remain atmospherically sealed
- Dismantle and install valves on the line

Course code: KOL-001
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 8000,-

Hovedmål med kurset er å gi personer som skal utøve rollene som signalgiver, anhuker, dekksoperatør, boredekksarbeider, rigger og operatør av løfteinnretning opplæring i vurdering og forståelse av farer samt sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for ulike typer løfteredskap. Anhuker og signalgiver skal samhandle og kommunisere med operatør av løfteinnretning i enhver løfteoperasjon på en slik måte at uønskede hendelser unngås.

 

Kursinnhold
- Innledning
- Lover, forskrifter og standarder
- Personlig verneutstyr og farlig gods
- Krav til signaldgiver og anhuker
- Planlegge, gjennomføre og evaluere
- Oppbevaring, bruk og kontroll av løfteredskaper
- Sikkerhet for personell
- Kritiske løfteoperasjoner
- Løftetabeller
- Praktisk bruk løfteredskaper
- Evaluering og avsluttende prøve

 

Modul 1.1 (8 timer) Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser 

Modul 2.3 (16 timer) G11- Løfteredskap This course is only available in Norwegian.

Course code: ALT-003
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian - Exam avail ...
Price: From NOK 16500,-

This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam, surface and subsea BOP stack on driller level (Level 3).

A printed course manual and exercise book is provided for all attendees. The IWCF exam is included in the course.

The course has been made on basis of the recommendations for enhancements to well control training, issued by the International Association of Oil & Gas Producers (OGP).

Course Content
- Kick prevention
- Shut in procedures
- Well control methods
- Kill sheet calculations
- Practical simulator training
- Circulation methods
- Practical simulator assessment
- IWCF written exam on the last day (Friday)

Please note! The course is in Norwegian, however you have the option to select the exam language to be English

Course code: TES-001
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 2950,-

The course "Hose assembly – safe appliances" provides a basic introduction to the safe use of hoses and selection of fittings for different applications. Furthermore, the course focuses on the identification of fittings, as well as basic practical training in hose assembly.

After the course, participants will be able to use the hose assembly equipment in a way that maintains a safe and appropriate work process. The course is divided into a theoretical and a practical part and is concluded with a written certification test. The course is conducted according to the standard TR 1803 and Oil and Gas United Kingdom Standard.

Course code: MAE-009
Course type: Classroom course
Duration: 4 days
Language: Norwegian
Price: From NOK 17695,-

This introductory course provides the drilling personnel with basic understanding of well control. Progressing junior staff get a solid background and knowledge of why well control is essential, how well control is maintained, what the indicators are that well control might be lost, and how to regain the control once it has been lost.

Understand the negative consequences associated with loss of well control
Understand the need for detection
Recognize the warning signs of abnormal pressure
Know the actions that should be taken when kick indicators are present
Be familiar with the functions of the bop equipment
Be able to select well control method to regain control
Be able to fill in a IWCF surface and/or subsea kill sheet
Be able to calculate kill mud weight, initial circulation pressure and final circulation pressure
Correctly obtain shut in pressures in the well
Understand the barrier concept
Know the impact pumping cement could have on well control
Obtain sufficient knowledge to pass a written IWCF test with minimum 70% score

Course code: VTK-003
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 4725,-

Only in Norwegian

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr. Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.Kursinnhold
- Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
- Kilder til H2S og SO2
- Riktig bruk av deteksjonsutstyr
- Symptomer på eksponering
- Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
- Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
- Kunnskap om vindretning og evakuering
- Prosedyrer for entring av lukket rom
- Grenseverdier for H2S og SO2

Kurset bygger på følgende regelverk:
- API recommended practice 49 Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
- Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704

Course code: KOL-004
Course type: Classroom course
Duration: 24 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 12600,-

Kurset vil gi kranoperatører en god teoretisk grunnopplæring på bro og traverskraner slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoparsjoner unngås. Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for traverskraners konstruksjon,virkemåte, vedlikehold og bruk. Ved bestått teoretisk og praktisk prøve, vil det gi grunnlag for utstedelse av kompetansebevis G4 Bro-og traverskraner.

Kursinnhold
- Innledning med krav til kranførerer
- Bruksområder for traverskraner
- Ulykker med bro- og traverskraner
- Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner
- Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
- Sikkerhetsbrytere 
- Ståltau / blokk 
- Sertifisering / dokumentasjon
- Kontroll og vedlikehold, sikkerhetsregler ved bruk

- Øvingsoppgaver 

- Eksamen

 

 

Modul 2.7 (16 timer) G4- Bro- og Traverskran 

Modul 3.7 - G4 (8 timer) Praktisk bruk

 

This course is only available in Norwegian.

Course code: ALT-004
Course type: Classroom course
Duration: 5 days
Language: Norwegian - Exam avail ...
Price: From NOK 16500,-

This course includes all subjects needed to prepare candidates for the rotary drilling well control exam, surface and subsea BOP stack at supervisor level.

A printed course manual and exercise book is provided for all attendees. The IWCF exam is included in the course.

The course has been made on basis of the recommendations for enhancements to well control training, issued by the International Association of Oil & Gas Producers (OGP).

 

Course Content

- Kick prevention
- Shut in procedures
- Well control methods
- Kill sheet calculations
- Practical simulator training
- Circulation methods
- Practical simulator assessment
- IWCF written exam on the last day (Friday)

 

Courseprovider is Altus Intervention

Please note! The course is in Norwegian, however you have the option to select the exam language to be English

Course code: VTK-002
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwergian
Price: From NOK 4725,-

The course is only available in Norwegian.

 

Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.


Kursinnhold
- Målebegreper for gassmåling
- Målemetoder
- Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
- Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
- Instrumentets begrensninger
- Farer ved for lite og for mye oksygen
- Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
- Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
- Arbeid i lukket rom
- Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
- Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
- Kjennskap til gjeldende regelverk
- Oppgaver og praktiske øvelser


Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
- Forskrift 703 Utførelse av arbeid
- Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier


Course code: BIKS-003
Course type: Classroom course
Duration: 3 days (24 hours)
Language: Norwegian
Price: From NOK 7900,-
Course code: KOL-014
Course type: Classroom course
Duration: 40 hours
Language: Norwegian
Price: From NOK 10200,-

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte. Kurset tilfredsstiller kravene i AML § 6-5 til opplæring av verneombud.

Kursinnhold
- Arbeid med og innføring i Arbeidsmiljøloven
- Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
- AMU
- HMS system (internkontroll)
- Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Fysisk arbeidsmiljø
- Sykefravær og arbeidsmiljø
- AKAN
- Inkluderende arbeidsliv
- Varsling

This course is only available in Norwegian.

Course code: MAE-001
Course type: Classroom course
Duration: 1 day
Language: Norwegian
Price: From NOK 5590,-

Focus on various phases of a drilling operation.
Upon completion of this course, participants should be able to describe the various phases of a drilling operation. They should be able to identify, state the position and give an account of how drilling equiopment is used on a platform.

 

Course Content

Data collection:

- Formation research

- Petroleum geology

- Drillhole logging

 

Platform types:

- Various platform types

 

Drilling technology with drilling equipment:

- Lift system

- Help equipment for drilling

- Drill column

- Bits

- Surge pipe and BOP

- Compensatory equipment

- Fishing and fishing equipment

- Directional drilling

- Drilling from a floating installation

 

General well control:

- Hydro static pressure

- Formation pressure

- Break-up pressure

- Grounds for kick

- Out-circulating of kick

- Methods for killing operation

- Concept of kick/blow-out

- Well-control equipment

 

Feed pipes and cementing:

- Types of feed pipes

- Putting in feed pipes

- Cementing

- Equipment/cement unit

 

Mud technology:

- Functions of mud

- Equipment

- Cleaning mud

 

The course can also be arranged internally and can be tailor-made for individual companies.

Hits per page