Oil and Gas
Back to the course catalogue

Grunnleggende H2S-opplæring

Course information

Target group:

Kurset passer for personell som skal jobbe i områder hvor H2S kan forekomme.

Description:

Only in Norwegian

Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr. Etter fullført kurs kan deltakerne arbeide i H2S-utsatte områder.Kursinnhold
- Farer, kjennetegn og egenskaper ved hydrogensulfid (H2S) og Svoveldikosid (SO2)
- Kilder til H2S og SO2
- Riktig bruk av deteksjonsutstyr
- Symptomer på eksponering
- Redningsteknikker og førstehjelp til personer utsatt for H2S- og SO2-eksponering
- Riktig bruk og vedlikehold av åndedrettsvern: Teori, demonstrasjon og praksis
- Kunnskap om vindretning og evakuering
- Prosedyrer for entring av lukket rom
- Grenseverdier for H2S og SO2

Kurset bygger på følgende regelverk:
- API recommended practice 49 Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
- Arbeidstilsynets Grunnlag for fastsettelse av administrativ norm for hydrogensulfid
- Forskrift om tiltaks- og grenseverdier best. Nr. 704

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Vestteknikk 21 2018-05-21 2018-05-23 09:00 2018-05-23 15:00 Vestteknikk AS 7 NOK 3900,-
Vestteknikk 33 2018-08-13 2018-08-15 09:00 2018-08-15 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 3900,-
Vestteknikk 39 2018-09-21 2018-09-25 09:00 2018-09-25 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 3900,-
Vestteknikk 45 2018-11-05 2018-11-08 09:00 2018-11-08 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 3900,-
Vestteknikk 49 2018-12-03 2018-12-06 09:00 2018-12-06 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 3900,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.