Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs)

Course information

Target group:

Personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Description:

Only in Norwegian

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kurset går over tre dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.Kursinnhold
- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori
- Tilltaks- og grenseverdier for eksponering
- Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Ulike typer åndedrettsvern - fra filter til trykkluft
- Klargjøring, betjening/bruk og daglig vedlikehold av luftforsynt åndedrettsvern

Course classes Total hits: 3

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Vestteknikk 15 2018-04-04 2018-04-09 09:00 2018-04-11 15:00 Vestteknikk AS 6 NOK 9500,-
Vestteknikk 16 2018-04-13 2018-04-18 09:00 2018-04-20 15:00 Vestteknikk AS Full NOK 9500,-
Vestteknikk 22 2018-05-25 2018-05-30 09:00 2018-06-01 15:00 Vestteknikk AS 8 NOK 9500,-
Total hits: 3

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.