Oil and Gas
Back to the course catalogue

Gassmåling før entring (Sertifikatutstederkurs)

Course information

Target group:

Personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Description:

Only in Norwegian

Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kurset går over tre dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.Kursinnhold
- Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
- Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
- Hvilke typer sensorer måler brennbare gasser, oksygen og helsefarlige gasser
- Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsintrument
- Prosedyrer for gassmålingsintrument ved klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold
- Brann- og eksplosjonsteori
- Tilltaks- og grenseverdier for eksponering
- Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
- Handlingsmønster ved uønskede hendelser og stans av arbeidet
- Ulike typer åndedrettsvern - fra filter til trykkluft
- Klargjøring, betjening/bruk og daglig vedlikehold av luftforsynt åndedrettsvern

Course classes Total hits: 5

View all
Course provider Week Enrolment deadline Start date End date Location Available seats Price
Vestteknikk 22 2018-05-25 2018-05-30 09:00 2018-06-01 15:00 Vestteknikk AS Full NOK 9500,-
Vestteknikk 34 2018-08-17 2018-08-22 09:00 2018-08-24 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 9500,-
Vestteknikk 38 2018-09-14 2018-09-19 09:00 2018-09-21 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 9500,-
Vestteknikk 44 2018-10-26 2018-10-31 09:00 2018-11-02 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 9500,-
Vestteknikk 48 2018-11-23 2018-11-28 09:00 2018-11-30 15:00 Vestteknikk AS 10 NOK 9500,-
Total hits: 5

Contact

Do you want more information about the course, or do you want to order?

Contact us at Tel: +47 24 15 55 55 , or send us an e-mail.